Rinnalla kulkien, perheitä tukien-

Salon kaupungin lastensuojelu

  • lastensuojelu
  • lastenvalvonta
  • perhekeskus

Lastensuojelu on yksi kunnan palveluista, jonka tarkoituksena on lasten ja heidän perheidensä auttaminen monin eri keinoin. Lastensuojelun tavoitteena on lapsen ja perheen hyvinvointi.

Vs. lastensuojelun esimies Katri Viippo puh. (02) 778 3001