Perhevalmennus

Salossa on toteutettu vuoden 2009 alusta laajaa perhevalmennusta ensisynnyttäjäperheille.

Perhevalmennuksen tavoitteena on tukea vanhempia heidän astuessaan uuteen rooliin lasten kasvattajina ja hoitajina. Perhevalmennuksen on tarkoitus auttaa vanhempia kohtaamaan uusia asioita vauvaperheen arjessa. Perhevalmennus kulkee perheen rinnalla läpi vauvan vaiherikkaan ensimmäisen elinvuoden.

Perhevalmennus pitää sisällään tietoa ja vinkkejä luentotyyppisesti sekä vertaistukea ja keskustelua. Perhevalmennusryhmässä kukaan ei ole yksin omien kokemustensa, ilojensa eikä surujensa kanssa, vaan asiat saa jakaa niin ammattilaisten kuin samanlaisissa elämäntilanteissa olevien kanssa.

Perhevalmennukseen sisältyy tietoa raskausajasta, synnytyksestä, imetyksestä, vauvan hoidosta ja kehityksestä sekä vauvan ja vanhempien välisestä vuorovaikutuksesta.

Valmennusta toteuttavat yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimesta neuvola, lastensuojelu sekä kasvatus- ja perheneuvola, varhaiskasvatus sekä perheasiainneuvottelukeskus.

Perhevalmennus pidetään perhekeskuksessa Annankatu 10 tai Asemakadun päiväkodissa.

Perhevalmennus yhteystiedot

Perhevalmennuksesta voit olla yhteydessä oman lastenneuvolasi terveydenhoitajaan.