Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaisten palvelujen tarkoituksena on tukea ja ohjata kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän omaisiaan sekä edistää kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisimman itsenäistä suoriutumista päivittäisistä toiminnoista.

Asumispalvelut

Kehitysvammaisten asumispalveluita järjestetään autetuissa ja ohjatuissa ryhmäkodeissa eri puolilla kaupunkia sekä tuettua asumista asukkaiden omissa kodeissa. Asumisvalmennusta ja aikuisuuden tukemista AVA-asumisvalmennusryhmässä.

Työtoiminta

Työtoimintaa järjestetään Salon, Perniön, Kiskon ja Halikon toimintakeskuksissa. Toimintakeskuksissa on erilaisia työryhmiä, joissa tehdään mm. alihankinta-, puu-, kutomo-, ja keittiötöitä.

Päivätoiminta

Vaikeimmin vammaisten päivätoimintaa järjestetään Perniössä, Halikossa ja Salossa. Toiminta rakentuu elämisen hallintaan liittyvästä toiminnasta ja mukavasta yhdessäolosta.

Toimintaterapia

Luovia toimintoja ja tukea arkielämään kodeissa järjestetään sekä yksilö että ryhmämuotoisena.

Tilapäishoito

Tilapäishoidon tavoitteena on tukea vanhempia jaksamaan vaikeassa ja vaativassa hoitotyössä. Hoitoa järjestetään mm. tilapäishoitoyksikkö Ylermin tiloissa tai perhehoitona.

YHTEYSTIETOJA:

Ryhmäkodit

Työ- ja päivätoiminta

Tilapäishoito ja koululaisten aamu-/iltapäivätoiminta

Kehitysvammahuollon yhteystiedot

Asumispalveluiden esimies Merja Niemi puh. (02) 778 3571

Työ- ja päivätoiminnan esimies Laura Tuominen puh. (02) 778 3561

Toimistosihteeri Sari Kareinen puh. (02) 778 3563

Tukiasumisen ohjaaja Kaisa Nikkinen puh. (02) 778 3105

Tukiasumisen ohjaaja Maarit Tynkkynen puh. (02) 778 3107