Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammaisten palvelujen tarkoituksena on tukea ja ohjata kehitysvammaisia henkilöitä ja heidän omaisiaan sekä edistää kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisimman itsenäistä suoriutumista päivittäisistä toiminnoista.

Asumispalvelut
Kehitysvammaisten asumispalveluita järjestetään autetuissa ja ohjatuissa ryhmäkodeissa eri puolilla kaupunkia sekä tuettua asumista asukkaiden omissa kodeissa. Asumisvalmennusta ja aikuisuuden tukemista AVA-asumisvalmennusryhmässä.

Työtoiminta
Työtoimintaa järjestetään Salon, Perniön, Kiskon ja Halikon toimintakeskuksissa. Toimintakeskuksissa on erilaisia työryhmiä, joissa tehdään mm. alihankinta-, puu-, kutomo-, ja keittiötöitä.

Päivätoiminta
Vaikeimmin vammaisten päivätoimintaa järjestetään Perniössä, Halikossa ja Salossa. Toiminta rakentuu elämisen hallintaan liittyvästä toiminnasta ja mukavasta yhdessäolosta.

Toimintaterapia
Luovia toimintoja ja tukea arkielämään kodeissa järjestetään sekä yksilö että ryhmämuotoisena.

Tilapäishoito
Tilapäishoidon tavoitteena on tukea vanhempia jaksamaan vaikeassa ja vaativassa hoitotyössä. Hoitoa järjestetään mm. tilapäishoitoyksikkö Ylermin tiloissa tai perhehoitona.

Kehitysvammahuollon yhteystiedot

Vs. asumispalveluiden esimies Laura Tuominen puh. (02) 778 3571

Työ- ja päivätoiminnan esimies puh. (02) 778 3561

Toimistosihteeri Sari Kareinen puh. (02) 778 3563

Vs. tukiasumisen ohjaaja Kaisa Nikkinen puh. (02) 778 3105