Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymät yhdistysten
avustamisperiaatteet 2015

Toiminta-avustusten myöntämisen edellytykset

1. Hakija on rekisteröity yhdistys, joka on toiminut vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua.

2. Hakijan kotipaikka on Salo. Jos kyseessä on valtakunnallinen tai maakunnallinen yhdistys, tulee yhdistyksellä olla toimintaa Salossa, esimerkiksi alaosasto.

3. Avustusta myönnetään yhdistykselle sen toiminnan tukemiseen.

4. Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon hakijan toimintasuunnitelman sisältö, toiminnan laajuus, alueellinen kattavuus, säännöllisyys ja vaikuttavuus kuntalaisiin erityisesti suhteessa sosiaali- ja terveystoimen strategisiin tavoitteisiin. Harkinnan mukaan yhdistysavustuksia myönnettäessä otetaan huomioon yhdistyksen työllisyyttä parantavat toimet; työttömien aktivointi tai työttömien palkkaaminen palkkatuella yhdistyksen toimintaan.

5. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan taloudellinen asema (säästöt, muu varallisuus) ja oma varainhankinta. Toiminta-avustus voi olla korkeintaan 50 % avustuksen kohteena olevan toiminnan talousarvion mukaisista menoista.

6. Hakijan tulee toimittaa edellisen vuoden tilinpäätöstiedot, tilintarkastajien lausunto ja toimintakertomus sekä kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma hakemuksen liitteenä.

7. Hakijan tulee toimittaa voimassa olevat säännöt, mikäli ne ovat muuttuneet edellisestä hakukierroksesta ja niitä ei ole aiemmin toimitettu.

8. Salon kaupungin avustukset myönnetään kullekin hakijalle vain yhdeltä lautakunnalta.

9. Avustuksia ei myönnetä edelleen jaettaviksi.

10. Myöhästyneenä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon. Hakuaika päättynyt 31.3.2015.

Sosiaali- ja terveydenhuollon perustehtäviä tukevien avustusten myöntämisperusteet

Hakuaika 9.5.-29.5.2015 klo 12.00 mennessä

Sosiaali- ja terveydenhuollon perustehtäviä tukevia avustuksia voivat saada yhdistykset, joiden toiminta tukee merkittävästi sosiaali- ja terveystoimen tavoitteita ja joiden kanssa yhteistyö on vakiintunut tai suunnitellaan vakiinnutettavaksi. Avustusta ei myönnetä yhdistyksen sellaiseen toimintaan, josta kaupunki on tehnyt ostopalvelusopimuksen yhdistyksen kanssa.

Perustehtävää tukevaa avustusta haetaan vuosittain toukokuun loppuun mennessä, jolloin haetaan seuraavan kalenterivuoden avustusta. Näiden avustusten myöntämisedellytykset ovat samat kuin toiminta-avustuksilla, lukuun ottamatta avustuksen enimmäismäärää suhteessa toiminnan menoihin (toiminta-avustusten myöntämisedellytykset kohta 5), jossa voidaan käyttää harkintaa.

Perustehtävää tukevaa avustusta varataan ehdollisesti ko. yhdistysten toimintaan talousarvion valmisteluvaiheessa ja avustus maksetaan kahdesti vuodessa (keväällä ja syksyllä) yhdistyksen tilille edellyttäen, että toiminta on tasoltaan ja laajuudeltaan sellaista, että toiminnan tukeminen on perusteltua.

Hakemuslomakkeen kaikki kohdat on täytettävä, lukuunottamatta kohtaa , lyhyt esittely yhdistyksestä englanniksi, ja mukaan on liitettävä vuosikokousasiakirjat sekä yhdistyksen säännöt, mikäli niitä ei ole toimitettu aikaisemmin tai jos sääntöihin on tullut muutoksia.

Toiminta-avustushakemus 2015