Kaupunkikehityspalvelut

Kaupunkikehityspalvelut toimivat kaupunginhallituksen, kaupunkisuunnittelulautakunnan ja teknisen lautakunnan alaisuudessa.
Kaupunkikehityspalveluita johtaa kaupunkikehityspäällikkö. Kaupunkikehityspalvelut toteutetaan palvelualueittain ja palveluittain ja johdetaan kaupunginhallituksen ja lautakuntien alaisuudessa seuraavasti:

Kaupunginhallituksen alaisuudessa
Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalveluiden palvelualue, jota johtaa kaupunkikehityspäällikkö
Kehittämis-, elinkeino- ja työllisyyspalveluiden palvelualueeseen sisältyvät seuraavat palvelut:
- Kehittämispalvelut, jota johtaa kaupunkikehityspäällikkö
- Elinkeino- ja työllisyyspalvelut, jota johtaa elinkeino- ja työllisyyspalveluiden esimies

Teknisen lautakunnan alaisuudessa
Tekniset palvelut, joita johtaa kaupunkikehityspäällikkö.
Teknisten palveluiden palvelualueeseen sisältyvät seuraavat palvelut:
- Tilapalvelut, jota johtaa tilapalveluiden kaupungininsinööri
- Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut, jota johtaa ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden esimies

Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisuudessa
Maankäyttöpalvelut, joita johtaa kaupunkikehityspäällikkö
Maankäyttöpalveluiden palvelualueeseen kuuluvat seuraavat palvelut:
- Kaupunkisuunnittelu, jota johtaa kaupunginarkkitehti
- Kiinteistö- ja mittauspalvelut, jota johtaa kaupungingeodeetti
- Yleisten alueiden ylläpito ja kehittäminen, jota johtaa yhdyskuntateknisten palveluiden kaupungininsinööri

Jätehuoltolautakunnan alaisuudessa
Jätehuoltoasiamies kaupunkikehityspäällikön alaisuudessa

Kaupunkisuunnittelupalvelut kuuluu Salon kaupungissa kaupunkikehityspalveluihin ja se vastaa Salon kaupungin maankäytön suunnittelusta, kaavoituksesta ja siihen liittyvien lupahakemusten valmistelusta, kaupunkikuvan kehittämisestä sekä kaupungin liikennepalvelujen suunnittelusta ja kilpailuttamisesta sekä viranomaistoiminnasta.

Kiinteistö- ja mittauspalvelujen osasto vastaa maa-alueiden hankinnasta, hallinnasta ja luovuttamisesta sekä tonteista. Tehtävänä on myös talousmetsien hoito ja hakkuut. Viranomaistehtävinä osasto vastaa alueellaan kiinteistörekisterin ja -kartan ylläpidosta, kiinteistötoimituksista, rasite- / sopimusasioista, tonttijaon laatimisesta sekä yksityistieasioista. Maastomittaustehtävät liittyvät kartastojen ylläpitämiseen, kiinteistötoimituksiin, rakennusvalvontaan ja kunnallistekniikan rakentamiseen.

Yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen tehtävänä on kaupungin katuverkon, puistojen ja yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Tehtäviin kuuluu myös kaupungin konevarikon toiminta.

Tilapalvelujen osasto vastaa kaupungin omistamien kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta, rakennuskohteiden rakennuttamisesta sekä kaupungin suoraan omistamista vuokra-asunnoista.

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen tehtävänä on tuottaa ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut asiakkaille. Ravitsemispalvelujen työpisteitä ovat valmistuskeittiöt ja palvelukeittiöt, puhtaanapitopalveluissa koulut, päiväkodit, toimistot, liikuntatilat ja muut siivouskohteet.

Teknisten palvelujen yhteystiedot

Kaupunkikehityspalvelut
Halikon virastotalo

Postiosoite:
PL 77
24101 Salo

Käyntiosoite:
Hornintie 2-4, Halikko

Sähköpostiosoitteet:

Fax (02) 778 5002

Avoinna ma-to klo 8-16 ja
pe klo 8-14.45

Kaupunkikehityspäällikkö
Mika Mannervesi
(02) 778 5001

Kaupunginarkkitehti
Jarmo Heimo
(02) 778 5100

Kaupungingeodeetti
Ari Vainio
(02) 778 5400

Yhdyskuntatekniikan
kaupungininsinööri
Petri Virtanen
(02) 778 5201

Tilapalvelujen
kaupungininsinööri
Janne Lehto
(02) 778 5116

Hallintoasiantuntija
Eeva Koskinen
(02) 778 2307

Ravitsemis- ja puhtaana-
pitopalvelujen esimies
Anu Sorvari-Happonen
(02) 778 5900
Käyntiosoite: Kaupungintalo,
Tehdaskatu 2, Salo