KAUPUNKISUUNNITTELUPALVELUT

Kaupunkisuunnittelupalvelut kuuluu Salon kaupungissa kaupunkikehityspalveluihin ja se vastaa Salon kaupungin maankäytön suunnittelusta, kaavoituksesta ja siihen liittyvien lupahakemusten valmistelusta sekä kaupunkikuvan kehittämisestä.

Tehtäviin kuuluu:

 1. Asemakaavojen laadinta ja asemakaavojen muutokset
 2. Yleiskaavat
 3. Maakuntakaavaan liittyvät valmistelutehtävät
 4. Poikkeamispäätösten valmistelu
 5. Suunnittelutarveratkaisujen valmistelu
 6. Rakennuslupalausunnot
 7. Ajantasa-asemakaavan ja asemakaavarekisterin ylläpito
 8. Paikkatietojärjestelmän kehittäminen kaavoituksen osalta
 9. Maankäyttösopimusten valmistelu
 10. Lohkomisia koskevien lausuntojen valmistelu
 11. Keskustan kehittäminen ja erillisprojektit
 12. Muiden kaupunkisuunnitteluun liittyvien lista-asioiden valmistelu kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kaupunginhallitukselle.

Kaupunkisuunnittelupalvelujen alla toimiva liikennepalveluyksikkö vastaa kaupungin liikennepalvelujen suunnittelusta ja kilpailuttamisesta sekä viranomaistoiminnasta.

palkki_pääsivu.jpg

Yhteystiedot

Kaupunkisuunnittelupalvelut
Halikon virastotalo

Jarmo Heimo
Kaupunginarkkitehti
(02) 778 5100


Tarja Pennanen
Kaavoitusarkkitehti
(02) 778 5101


Timo Alhoke
Kaavoitusinsinööri
(02) 778 5113


Kaavoituksen yhteystiedot

Liikennepalvelun yhteystiedot

Käyntiosoite
Hornintie 2-4, 24800 Halikko

Postiosoite
PL 77, 24101 SaloFax (02) 778 5002