Kiinteistö- ja mittauspalvelut

Kiinteistö- ja mittauspalveluista vastaa kiinteistö- ja mittauspalvelujen johtaja Ari Vainio. Osasto jakautuu neljään eri yksikköön:

Tonttipalveluihin kuuluvat esim. tonttien esittely, varaukset ja vuokraukset, maaomaisuuden hallinta, maanomistusselvitykset, rakennuslupakarttojen, digitaalisen pohjakartan ja asiakirjojen tilaukset sekä talous- ja virkistysmetsien hallinta.
Yksiköstä vastaa tonttipalveluinsinööri Mikko Aaltonen.


Kiinteistönmuodostuspalveluihin kuuluvat esim. tonttijakoasiat, kiinteistönmuodostus- ja rekisterit Salon keskustan asemakaava-alueella, yksityistieasiat, osoiteasiat, rasite- ym. maahan liittyvät sopimusasiat sekä haltuunottoasiat.
Yksiköstä vastaa kiinteistöinsinööri Hanna Heikkilä.

Mittauspalveluihin kuuluvat esim. rakennusluvan edellyttämät mittaukset, kuten sijainnin ja korkeusaseman merkitseminen ja tarkistaminen, rakennuslupalausunnot kiinteistö- ja mittauspalvelujen osalta, kunnallistekniikan mittaukset, asemakaavan pohjakartan ajantasaistus, runkopisteistön mittaukset sekä kaupungin edustus maanmittaustoimituksissa.
Yksiköstä vastaa mittaustyöpäällikkö Marko Laiho.

Paikkatietopalveluihin kuuluvat esim. paikkatietojärjestelmän pääkäyttö ja hallinta, digitaaliset kartta-aineistot ja niiden tilaaminen, opaskartta, teemakartat, karttapalvelin, kartan käyttöluvat jne.
Yksiköstä vastaa paikkatietoinsinööri Hannu Kurppa.

Kiinteistönluovutusilmoitukset

Kaupanvahvistajan- eli kiinteistönluovutusilmoitukset tulee toimittaa sähköpostilla 2 vuorokauden kuluessa saantopäivästä osoitteella . Lisätietoja antaa Ari Vainio.


Oletko myymässä maa-aluetta?

Yhteystiedot

Kaupungingeodeetti
Ari Vainio
02-778 5400

Kiinteistönmuodostusyksikkö
Kiinteistöinsinööri
Hanna Heikkilä
02-778 5401

Tonttipalveluyksikkö
Tonttipalveluinsinööri
Mikko Aaltonen
02-778 5402

MIttauspalveluyksikkö
Mittaustyöpäällikkö
Marko Laiho
02-778 5405

Paikkatietoyksikkö
Paikkatietoinsinööri
Hannu Kurppa
02-778 5404

Kiinteistö- ja mittauspalveluiden hinnasto

Osaston voimassaoleva hinnasto löytyy täältä.