Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Salon ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut on teknisiin palveluihin kuuluva, yhdistyneiden kuntien ravitsemis- ja puhtaanapitohenkilökunnasta koottu nettobudjetoitu palveluntuottaja, jonka toiminta alkoi 1.1.2009.

Organisaatiokaavio

Kaupungin perustehtävästä johdettu "Ravun" perustehtävä on järjestää ravitsemis- ja puhtaanapidon peruspalveluja niin, että Salossa on hyvä elää ja asua.

Strategiamme on järjestää perustehtävä strategisia menestystekijöitä hyödyntäen hyvin. Näitä menestystekijöitä ovat tehokkuus, taloudellisuus, teknologian hyväksikäyttö ja työntekijöihin eli meihin "rapulaisiin" panostus. Menestystekijämme toteuttavat tuloskortin ja valtuustokauden kriittisiä menestystekijöitä seuraavasti:

  1. Panostus työntekijöihin toteuttaa johtamisen, henkilöstön, oppimisen ja laadukkaan elämän näkökulmaa.
  2. Taloudellisuus toteuttaa tasapainoisuuden näkökulmaa.
  3. Tehokkuus, taloudellisuus, teknologian hyväksikäyttö ja työntekijöihin panostus toteuttaa hyvin toimivien peruspalvelujen näkökulmaa.
  4. Teknologian hyväksikäyttö todentuu monipuolisen elinkeinoelämän, johtamisen ja henkilöstön näkökulmassa.

Asiakasryhmille suunnitellut ruokalistat, ammattialakohtainen Aromi -tuotannon suunnittelu, ohjaus, seuranta ja laskutusjärjestelmä ja Siimi -siivouksen mitoitusjärjestelmä ohjaavat työtämme. Ruokapalveluohjaaja Mari Portaala toimii Aromi-ohjelman pääkäyttäjänä ja ruokalistasuunnittelun vetäjänä, organisoi hankinta-asioita, kulkee auttamassa valmistus- ja palvelukeittiöitä arjen ateriapalvelutehtävissä ja järjestää myös koneiden ja laitteiden käyttökoulutuksen. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut laskuttavat palveluistaan sisäisesti ja ulkoisesti, puhtaanapidosta neliöhinnalla ja ravitsemispalveluista ateriasuoritteen hinnalla, suoritekerrointa käyttäen. Toimistosihteeri Mari-Anna Nummelin järjestää ravitsemispalveluiden laskutuksen, toimii Ravun toimisto- ja arkistoasiavastaavana, järjestää sisäistä ja ulkoista viestintää ja opastaa henkilökuntaa ostolaskujen käsittelyssä. Puhtaanapitopalveluiden laskutus ostetaan kaupungin talousosastolta.

Ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden toimintasuunnitelman tuloskortin suunnittelee ohjausryhmä ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden esimiehen johdolla ja hyväksyy tekninen lautakunta. Kaupungin taloudellinen tilanne säätelee "Rapu -palveluita" tiukasti. Olennainen tavoite on järjestää palvelut yhtä laadukkaasti kuin aiemminkin haastavasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta.

Ravitsemis- ja puht.pitopalvelut, hallinnon yhteystiedot

Salon kaupungin
kaupunkikehityspalvelut
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Postiosoite:
PL 77, 24101 Salo

Käyntiosoite:
Tehdaskatu 2, Salo

Sähköposti:

Fax (02) 778 2014

Ravitsemis- ja puhtaanapito-
palvelujen esimies
Anu Sorvari-Happonen
puh. (02) 778 5900

Ravitsemispalveluesimies
Sari Männistö
puh. (02) 778 5905

Ravitsemispalveluesimies
Rakel Brück
puh. (02) 778 5910

Ravitsemispalveluesimies
Tiina Lamberg
puh. (02) 778 5912

Ruokapalveluohjaaja
Mari Portaala
puh. (02) 778 5901

Palveluesimies
Tarja Moberg
puh. (02) 778 5526

Palveluesimies
Asta Tuomela
puh. (02) 778 5524

Palveluesimies
Maarit Hedman
puh. (02) 778 5904

vs. palveluesimies
Heli Nurmi
puh. (02) 778 5980

Toimistosihteeri
Mari-Anna Nummelin
puh. (02) 778 5902