Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Salon ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut on teknisiin palveluihin kuuluva, yhdistyneiden kuntien ravitsemis- ja puhtaanapitohenkilökunnasta koottu nettobudjetoitu palveluosasto, jonka toiminta alkoi 1.1.2009.

Organisaatiokaavio

Kaupungin perustehtävästä johdettu perustehtävä on järjestää ravitsemis- ja puhtaanapidon peruspalveluja niin, että Salossa on hyvä elää ja asua.

Strategiamme on järjestää perustehtävä strategisia menestystekijöitä hyödyntäen hyvin. Näitä menestystekijöitä ovat tehokkuus, taloudellisuus, teknologian hyväksikäyttö ja työntekijöihin eli meihin "rapulaisiin" panostus. Menestystekijämme toteuttavat tuloskortin ja valtuustokauden kriittisiä menestystekijöitä seuraavasti:

  1. Panostus työntekijöihin toteuttaa johtamisen, henkilöstön, oppimisen ja laadukkaan elämän näkökulmaa.
  2. Taloudellisuus toteuttaa tasapainoisuuden näkökulmaa.
  3. Tehokkuus, taloudellisuus, teknologian hyväksikäyttö ja työntekijöihin panostus toteuttaa hyvin toimivien peruspalvelujen näkökulmaa.
  4. Teknologian hyväksikäyttö todentuu monipuolisen elinkeinoelämän, johtamisen ja henkilöstön näkökulmassa.

Asiakasryhmille suunnitellut ruokalistat, ammattialakohtainen Aromi -tuotannon suunnittelu, ohjaus, seuranta ja laskutusjärjestelmä ja Siimi -siivouksen mitoitusjärjestelmä ohjaavat myös työtämme. Ruokapalveluohjaaja Mari Portaala toimii Aromi-ohjelman pääkäyttäjänä, organisoi hankinta-asioita ja kulkee auttamassa valmistus- ja palvelukeittiöissä kaikissa arjenprosesseihin liittyvässä. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut laskuttavat palveluistaan sisäisesti ja ulkoisesti, puhtaanapidosta siivoustunnin hinnalla ja ravitsemispalveluista ateriasuoritteen hinnalla, suoritteen kerrointa käyttäen. Toimistosihteeri Mari-Anna Nummelin tekee kaiken ravitsemispalveluiden laskutuksen ja toimii Rapun toimisto- ja arkistoasiavastaavana, puhtauspalveluiden laskutus ostetaan kaupungin talousosastolta.

Ravitsemispalveluiden toimintasuunnitelman vuosille 2009 - 2015 on suunnitellut ravitsemis- ja puhtaanapidon ohjausryhmä ja hyväksynyt tekninen lautakunta. Vuoden 2013 tärkein toiminnallinen tavoite on teknisen lautakunnan ohjaamana selvittää ja suunnitella uusi Rapu - toimintamalli useasta eri vaihtoehdoista. Joskin kaupungin vaikea taloudellinen tilanne säätelee Rapu - palveluita tiukasti ja ammatillisesti meille on tärkeintä järjestää palvelumme tänäkin vuonna yhtä laadukkaasti kuin aiemmin, panostaen valmistamamme ruoan ravitsemuksellisen arvon hyvään toteumaan ja tietenkin myös siihen, että ateriapalvelukokonaisuutemme olisi myös nautittavaa ja asiakaspalvelu hyvää.

Ravitsemis- ja puht.pitopalvelut, hallinnon yhteystiedot

Salon kaupungin
kaupunkikehityspalvelut
Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut

Postiosoite:
PL 77, 24101 Salo

Käyntiosoite:
Tehdaskatu 2, Salo

Fax (02) 778 2014

Ravitsemis- ja puhtaanapito-
palvelujen esimies
Anu Sorvari-Happonen
puh. (02) 778 5900

Ravitsemispalveluesimies
Sari Männistö
puh. (02) 778 5905

Ruokapalveluohjaaja
Mari Portaala
puh. (02) 778 5901

Palveluesimies
Tarja Moberg
puh. (02) 778 5526

Palveluesimies
Asta Tuomela
puh. (02) 778 5524

Palveluesimies
Maarit Hedman
puh. (02) 778 5904


vs. palveluesimies
Heli Nurmi
puh. (02) 778 5980


vs. palveluesimies
Tiina Lamberg
puh. (02) 778 5912


Toimistosihteeri
Mari-Anna Nummelin
puh. (02) 778 5902