Ruokailu päiväkodeissa

Päiväkotien ruokalistat:

Päiväkotien ruokalista 11.8. - 31.12.2014

Vuorohoitopäiväkotien ruokalista 11.8. - 31.12.2014

Kasvisruokalista 11.8. - 31.12.2014

Ruokalistojen ravintoarvot

Päiväkotien ruokalistojen ravintoarvot

Muita linkkejä:
Lasten ravitsemissuositukset
Suomalaiset ravitsemussuositukset
Publikationer, undervisningsmaterial

Sosiaali- ja terveysministeriö 2004:11, 159:

"Ruokailu on osa lasten perushoitoa, kasvatusta ja opetusta. Se edistää lasten fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, sekä ylläpitää vireyttä hoitopäivän aikana. Päivähoidossa tarjottava ruoka on monipuolista, tasapainoista ja maukasta. Lapsi syö sitä oman tarpeensa mukaisesti. Häntä kannustetaan tutustumaan uusiin ruoka-aineisiin ja maistamaan erilaisia ruokia. Päivähoidolla on hyvät mahdollisuudet ohjata lasten ruokatottumusten kehittymistä. Ruokailu rytmittää lasten hoitopäivän jaksoihin. Säännöllisesti toistuvat ateriat ja välipalat lisäävät lapsen turvallisuuden tunnetta ja ovat tärkeä osa viihtyvyyttä". Tämä on Salon päiväkotiruokailun tavoite.

Päiväkodissa tarjotaan kokopäivänhoidossa olevalla lapselle aamupala, lounas ja välipala ja vuorohoidossa olevalle lapselle vielä päivällinen, iltapala ja joskus jopa varhainen yöpala. Päiväkotiaterioiden on tarkoitus korvata 2/3 lapsen päivittäisestä energian tarpeesta, osapäivähoidossa olevat lapset nauttivat lounaan tai aamupalan ja lounaan joka on noin 1/3 lapsen päivittäisestä energian tarpeesta. Päiväkodin ruokalista mukailee kouluruokalistaa, joskin pienten lasten erityistoiveet ja - piirteet on pyritty ottamaan huomioon, kesäajaksi laaditaan oma ruokalista painottaen kauden vihanneksia ja juureksia ja vuotuisjuhlat huomioidaan. Lounaalla tarjotaan lämmin pääruoka lisäkkeineen, maitoa, leipää ja ravintorasvaa. Aamupalalla on useimmiten perinteistä suomalaista puuroa, maitoa, tuoremarjasosetta, näkkileipää, ravintorasvaa ja vähärasvaista leikkelettä, tuorepalaa tai hedelmää vaihdellen tuoremarjasoseen kanssa ja joskus kaakaota. Välipalalla marja- ja hedelmäpuuroa, kiisseleitä, rahkaa, jogurttia, jäätelöä, leipää, ravintorasvaa jne. Ruokalistat selviävät liitteistä.

Päiväkotien yhteydessä toimii valmistuskeittiöitä: Anisten päiväkodissa, vuorohoitoa järjestävässä Torikadun päiväkodissa (Torikadun päiväkodin keittiö toimittaa Salon ja Halikon alueen muihin vuorohoitopäiväkoteihin päivälliset ja viikonlopun ateriat), Mesikämmenen päiväkodissa, Asemakadun päiväkodissa ja Kuusjoen koulukeittiössä, joka sijaitsee Kuusjoen koulun ja päiväkodin yhteydessä. Kaikkiin muihin päiväkoteihin lounasateriat ja välipalat toimitetaan valmistavista keittiöistä, karkeasti valmistavat keittiöt selviävät osiosta ravitsemispalvelut, linkistä keittiöt osoitteineen ja asiakasmäärineen. Erikoisruokavaliota tarvitessa otetaan aluksi yhteys lapsen neuvolan terveydenhoitajaan ja varhaiskasvatuksen sivustoilta löytyy opas erityisruokavalion järjestämisestä päivähoidossa. Päiväkotiruokailua johtaa päiväkotien ja koulujen ruokapalvelupäällikkö, sijoituspisteenä tekninen toimi/ ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelut Halikon virastotalo. Päiväkodeissa ruokapalvelua järjestävät vastaavat kokit ja ruokapalveluvastaavat. Löydät päiväkotien keittiöiden puhelinnumerot oikealla olevasta linkistä. Tarvitessasi tietoa ruokailusta päiväkodissa, ota rohkeasti yhteyttä.

Päiväkotiruokailu ja ruokalistan kehittäminen

Salon päiväkotiruokailua johtaa koulujen ja päiväkotien ruokapalvelupäällikkö. Alueella toimii koulu- ja päiväkotivastuualueen oma ravitsemisterapeutti ja hänen ohjaamanaan moniammatillinen ohjausryhmä, jossa varhaiskasvatuksen, ravitsemispalveluiden ja terveydenhuollon edustajat. Työryhmän tavoite on toimia näiden toimialojen ja yhteisten asiakkaiden yhteistyö-, kehittämis-, ja ajankohtaiselimenä. Se määrittelee varhaiskasvatukselle ja ravitsemispalveluille ruokalistojen uusimmat ravitsemistieteelliset todentumat ja velvoitteet. Työryhmä on päivittänyt oppaan Salon varhaiskasvatusruokailusta.


Ravitsemispalvelut ja varhaiskasvatus järjestävät vuosittain yhteistyö eli tilaaja, tuottaja tapaamisia. Tällöin käsitellään ajankohtaisia asioita: asiakastiedustelujen tuloksia ja ennen kaikkea kyselyjen työstömahdollisuuksia käytäntöön, yhteisen ja ylitsetoimialojen tapahtuvan arjen prosessihaasteita ja kehittämismahdollisuuksia ja yleensä suunnitellen yhteistä tulevaisuutta. Varhaiskasvatuksen moniammatillisen ohjausryhmän ja asiakastapaamisryhmän yhteistyö on tärkeää.

Päiväkotien keittiöiden puhelinnumerot

Salon keskuskeittiö:

Sähköposti:

Ravitsemispalveluesimies Rakel Brück
(02) 778 5910

Vastaava kokki Taina Toivonen
(02) 778 5913

Dieettikokki Merja Laaksonen
02 - 778 5914

Päiväkotien keittiöiden puhelinnumerot