Tilapalveluosaston palvelusitoumus

Tilapalvelukeskuksen tehtävänä on huoltaa ja kunnossapitää kaupungin eri hallintokuntien käytössä olevat kaupungin omistamat kiinteistöt. Tilapalvelukeskuksen tuloskortin mukaan tavoitteena on määrittää kiinteistön hoidon palvelutaso 31.5.2010 mennessä.

Kaupunginhallituksen 1.2.2010 hyväksymien sisäisen laskutuksen periaatteiden mukaan kiinteistöstä perittävä sisäinen vuokra sisältää kiinteistöhoitopalvelut. Kiinteistöhoidon tehtävät on mitoitettu tällä hetkellä käytettävissä olevien resurssien mukaan. Lisäksi selvitys kuluista, jotka ovat kiinteistöhoitokuluja sekä käyttäjien toimintaan kuuluvia kustannuksia sekä luettelo kiinteistöhoitajista ja kiinteistöhoidon vastuuhenkilöistä kiinteistökohtaisesti.