Tilapalvelujen osaston tehtävät kiinteistöissä:

-rakennusten korjaus-, asennus-, paikkaus- ja muut kunnossapitotyöt kuten ovien, ikkunoiden, seinien, lukkojen ja hanojen korjaus- ja kunnossapitotyöt sekä pienehköt luvalliset sähkö-, ilmastointi-, vesi- ja viemärilaitteiden sekä sammutuskaluston kunnossapitotehtävät

-rännien ja salaojien puhdistukset, tiivisteiden, sulakkeiden ja lamppujen vaihdot, suodattimien, venttiilien ja saranoiden tarkastus ja huolto

-vesi-, kaukolämpö- ja sähkömittarien käyttöpäiväkirjan täyttö

-laitteiden päällä olon ja toiminnan tarkistus

-öljymäärän tarkkailu, kulutuslukemien kirjaaminen ja öljyn tilaus

-ulko-ovien avaaminen aamuisin ja sulkeminen koulun päätyttyä (tutkittava kiinteistökohtaisesti). Automatiikan hoitaminen ja ohjelmointi. Viikonloppuisin ja öisin varallaolo sekä kertaluontoisten iltatapahtumien ohjelmointi ym.

-ulkoalueiden kunnossapito, kuten portaiden, piha-alueiden, teiden ja muiden ulkoalueiden puhtaanapito, nurmikkoalueiden ja istutusten leikkaus ja hoito, hiekoitus ja lumityöt (kulku-väylät, ovien edustat)

-ulkovarusteiden kunnossapito; kiinteistön ulkovarusteisiin luetaan jäteastiat, roskakorit,kuivaustelineet, lipputangot ja aidat

-kaluston ja välineistön pienehköt korjaukset

-jätehuollon vastuuhenkilönä toimiminen

-kattolumityöt työturvallisuusmääräyksiä noudattaen

-korjaa/korjauttaa rikotut ja/tai hajonneet kiinteistönhuoltovälineet ja -tavarat, sekä niiden hoito ja huoltaminen

-tarvittaessa hälytyspäivystäjän avustaminen

-ulkopuolisten huoltomiesten opastaminen ja tarvittaessa avustaminen

-kiinteistönhuoltotarvikkeiden ja luvanvaraisten korjaustöiden hankinta ja hankinnan valvonta

-liputukset

-pääkäyttäjän toimintaan liittyvän tapahtuman järjestelyssä avustaminen mahdollisuuksien mukaan

-muut esimiehen antamat tai esimiehen ja pääkäyttäjän yhdessä sopimat tehtävät (pääkäyttäjää edustaa ainoastaan yksikön esimies tai siihen erikseen määrätty henkilö)