Katu- ja liikennesuunnittelu

Katuja ja muita liikennealueita koskevat katu- ja liikennesuunnitelmat yms. laaditaan yleisten alueiden ylläpidossa ja kehittämisessä, os. Hornintie 2-4, Halikko.

Liikenneturvallisuussuunnitelma

Tällä sivulla voit käydä tutustumassa nähtävillä oleviin katusuunnitelmiin.

Uhrilähteenkadun kevyen liikenteen väylän katusuunnitelma

Uhrilähteenkadun kevyen liikenteen väylän katusuunnitelma pidetään asianosaisten nähtävänä Salon kaupunkikehityspalvelujen yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen toimistossa osoitteessa Hornintie 2-4, Halikko ja kaupungin internet-sivuillawww.salo.fi, 22.5.-9.6.2014 välisen ajan.

Mahdolliset muistutukset katu- ja vesihuoltosuunnitelmasta on jätettävä kaupunkisuunnittelulautakunnalle osoitettuna kaupungin kirjaamoon, osoite PL 77, 24101 Salo viimeistään 9.6.2014 klo 12.00 mennessä.

Salon kaupunkisuunnittelulautakunta

Kartta, Uhrilähteenkadun kevyen liikenteen väylä

Pituusleikkaus, Uhrilähteenkadun kevyen liikenteen väylä

Pelkkakujan katusuunnitelma

Pelkkakujan katusuunnitelma Vartsalassa pidetään asianosaisten nähtävänä Salon kaupunkikehityspalvelujen yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen toimistossa osoitteessa Hornintie 2-4, Halikko ja kaupungin internet-sivuilla www.salo.fi,
2.-17.6.2014 välisen ajan.

Mahdolliset muistutukset katu- ja vesihuoltosuunnitelmasta on jätettävä kaupunkisuunnittelulautakunnalle osoitettuna kaupungin kirjaamoon, osoite PL 77, 24101 Salo viimeistään 17.6.2014 klo 12.00 mennessä.

Salon kaupunkisuunnittelulautakunta

Kartta, Pelkkakuja

Pituusleikkaus, Pelkkakuja

Taloustoimisto.JPG

Yhdyskuntatekniikan suunnittelun yhteystiedot

Salon kaupungin
kaupunkikehityspalvelut
Yleisten alueiden ylläpito
ja kehittäminen
PL 77
24101 Salo

Käyntiosoite:
Hornintie 2-4, Halikko

Suunnittelupäällikkö
Risto Suomela
(02) 778 5200


Suunnittelija
Jukka Lasonen
(02) 778 5203


Suunnittelija
Krista Kauhala
(02) 778 5206

Suunnittelusihteeri
Sari Mehtälä
(02) 778 5207

Fax (02) 778 5002