Puistot ja yleiset alueet

Salon kaupungin yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen viheraluetiimi vastaa viheralueiden, puistojen, leikkipaikkojen ym. kunnossapidosta, suunnittelusta ja rakentamisesta.

Varsinaisten asemakaavassa puistoiksi tai viheralueiksi osoitettujen alueiden lisäksi puistoyksikkö hoitaa erilaisia Salon kaupungin omistamia perinnemaisema- ja luontokohteita.

Puistoyksikkö vastaa myös matonpesupaikoista.

Horninpuisto ankkuri.JPG - pienennetty

Puistot ja yleiset alueet, yhteystiedot

Salon kaupungin
kaupunkikehityspalvelut
Yleisten alueiden ylläpito
ja kehittäminen
Viheraluetiimi

Postiosoite:
PL 77, 24101 Salo

Käyntiosoite:
Hornintie 2-4, Halikko

Fax (02) 778 5002

Sähköposti:

Kaupunginpuutarhuri
Tapio Järvinen
(02) 778 5321

Viheraluesuunnittelija
Matti Nikander
(02) 778 5327

Työnjohto, viheralueiden rakentaminen:

Puistomestari
Aulis Sorvali
(02) 778 5312

Työnjohto, viheralueiden kunnossapito:

Puistomestari
Marja-Leena Laakso
(02) 778 5319