Viheralueiden suunnittelu ja rakentaminen

Niittykukat.JPG

Vihersuunnittelu

Salon kaupungin yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen viheraluetiimi vastaa puistojen, leikkipaikkojen, viheralueiden ym. suunnittelusta sekä suunnitelmien teettämisestä. Keskeinen suunnittelutyö kohdistuu vuonna 2013 toteutettavien kohteiden suunnitteluun ks. Viherrakentaminen.

Viherrakentaminen

Salon kaupungin yleisten alueiden ylläpidon ja kehittämisen viheraluetiimi vastaa viheralueiden rakentamisesta ja rakennuttamisesta.

Viherrakentamistyöt vuonna 2013

Heikkokuntoiset puistot

Erilaisten vaurioiden ym. korjaaminen ja muu viimeistely keskeisillä viheralueilla.

Leikkipaikkojen peruskunnostus

Leikkipaikkojen erilaiset peruskunnostustyöt eri puolilla kaupunkia. Tavoitteena on huolehtia ensisijaisesti leikkipaikkojen turvallisuudesta sekä käytettävyydestä. Kohteina mm. portti- ja aitarakenteiden parantamista Pappilan ja Utiskan alueiden leikkikentillä. Muut kohteet ratkaistaan kesän 2013 aikana.

Viitanlaakson liikunnallinen leikkipaikka

Monitoimiareenan rakentaminen Viitanlaakson kaupunginosaan Hakamäenraitin varteen.

Viitanlaakson liikunnallisen leikkipaikan sijaintikartta


Viitanlaakson liikunnallisen leikkipaikan suunnitelma

Taajamien asuinympäristön parantaminen

Matildedalin hevoshaan alueen ja Vartsalan lautatarhan alueiden kunnostus laadittujen suunnitelmien pohjalta.

Suunnitelmiin voit tutustua alla olevien linkkien kautta.

Matildedalin hevoshaka

Raportti Salon Matildan hevoshaan alueen hoito- ja ideointisuunnitelmasta

Vartsalan lautatarhanalue

Raportti Vartsalan entisen lautatarhanalueen hoito- ja ideointisuunnitelmasta

Viheraluerakentamisen yhteystiedot

Salon kaupungin
kaupunkikehityspalvelut
Yleisten alueiden ylläpito
ja kehittäminen
Viheralueet

PL 77
24101 Salo

Sähköposti:

Kaupunginpuutarhuri
Tapio Järvinen
(02) 778 5321
Käyntiosoite:
Hornintie 2-4, Halikko

Viheraluesuunnittelija
Matti Nikander
(02) 778 5327
Käyntiosoite:
Hornintie 2-4, Halikko

Puistomestari
Aulis Sorvali
(02) 778 5312
Käyntiosoite:
Satamakatu 9, Salo