Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalveluilla edistetään kaupungin asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä elämää. Tavoitteenamme on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen.

Terveydenhoitoon liittyvät perhepalvelut löydät terveyspalveluiden sivustosta.

Sosiaali- ja terveystoimen kehittämishankkeet ja -projektit
Tietoa asioinnista sähköpostilla


Henkilökohtaiseen terveyteen, sairauteen tai henkilökohtaisiin salassapidettäviin tietoihin liittyvissä asioissa asiointi sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön kanssa sähköpostin välityksellä ei ole mahdollista tietosuojan takia.