omin jaloin.jpg

13-17-vuotiaille nuorille

Omin jaloin - menetelmän tavoitteet:

 • Varhainen puuttuminen ja tuki nuorelle sekä hänen perheelleen

 • Ohjata nuorta ymmärtämään omien valintojen vaikutuksista nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen

 • Lisätä toimintaan osallistuvien nuorten tietoisuutta omista voimavaroistaan ja mahdollisista riskitekijöistä

Omin jaloin - menetelmä:

 • Viiden tapaamiskerran aikana kartoitetaan nuorten ajatuksia ja toiveita omasta tulevaisuudesta yhdeksän eri elämän osa-alueen avulla (perhe, kaverit, terveys- ja hyvinvointi, päihteiden käyttö, rikkeet ja rikokset, koulu, seurustelu, harrastukset ja vapaa-aika)
  ¤ nuoren elämän voimavaroja (suojaavia tekijöitä)
  ¤ kehittämistarpeita (riskit)
  ¤ viimeisellä tapaamiskerralla nuoren vanhemmat mukana
  ¤ loppuraportti, joka toimitetaan lähettäneelle taholle
 • Omin jaloin toimintaan ohjautuminen:
  ¤ yläkoulujen kuraattorit ja muu koulun henkilökunta
  ¤ nuorten vanhemmat/huoltajat
  ¤ erityisnuorisotyö / etsivä nuorisotyö
  ¤ lastensuojelun arviointitiimi

  Huom! Omin jaloin -toiminta on nuorelle sekä perheelle aina vapaaehtoista!

  Omin jaloin - esite (pdf)

  Omin jaloin -lähete (pdf)