omin jaloin.jpg

OMIN JALOIN
Ennaltaehkäisevä lastensuojelun menetelmä
13-17 -vuotiaille nuorille

Omin jaloin - menetelmän tavoitteet:

 • Lisätä toimintaan osallistuvien nuorten tietoisuutta omista voimavaroistaan ja mahdollisista riskitekijöistä
 • Ohjata nuorta ymmärtämään omien valintojen vaikutuksia nykyhetkeen sekä tulevaisuuteen
 • Varhainen puuttuminen ja tuki nuorelle sekä hänen perheelleen

Omin jaloin - menetelmä:

 • Viiden tapaamiskerran aikana kartoitetaan nuorten ajatuksia ja toiveita omasta tulevaisuudesta yhdeksän eri elämän osa-alueen avulla (perhe, kaverit, terveys- ja hyvinvointi, päihteiden käyttö, rikkeet ja rikokset, raha, koulu, seurustelu, harrastukset ja vapaa-aika)
  - Nuoren elämän voimavarat (suojaavat tekijät)
  - Kehittämistarpeet (riskit)
  - Viimeisellä tapaamiskerralla nuoren vanhemmat mukana
  - Loppuyhteenveto, joka toimitetaan lähettäneelle taholle
 • Omin jaloin toimintaan ohjautuminen:
  - Yläkoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset
  - Nuorten vanhemmat / huoltajat
  - Erityisnuorisotyö / Etsivä nuorisotyö
  - Lastensuojelun arviointitiimi

Huom! Omin jaloin -toiminta on nuorelle sekä perheelle aina vapaaehtoista!

Omin jaloin -esite (pdf)

Omin jaloin -lähete (pdf)