Työmuodot

lapset, jari ja mikael.JPG
Kuva Kai Fagerström

Ohjaus ja neuvonta
Ohjausta ja neuvontaa lasten kasvatukseen, kehitykseen ja perhe-elämään liittyvissä kysymyksissä annetaan vanhemmille puhelimitse päivystysaikoina sekä henkilökohtaisilla käynneillä.

Perhekäynnit ja perheterapia
Perhekäynneille ja perheterapiaan voi osallistua koko perhe tai esim. lapsi ja vanhempi. Työskentely voi olla lyhytaikaista, jonkin ajankohtaisen pulman ratkaisemiseen tähtäävää, tai perheen kanssa voidaan sopia pidempiaikaisesta perheterapiajaksosta esim. perheenjäsenten valisten suhteiden hoitamiseksi.

Lapsen tunne-elämään liittyvät tutkimukset
Lapsen tunne-elämän tutkimukseen kuuluu lapsen omat tutkimuskäynnit psykologilla (yleensä 3-6 käyntikertaa) sekä lapsen kehityshistorian ja perheen elämäntilanteen kartoitus vanhempien kanssa. Tutkimusten aikana - vanhempien suostumuksella - pyydämme myös päivähoidosta tai koulusta lisätietoa lapsen tilanteesta.

piirros3 copy.JPG
Kuva Kai Fagerström

Lasten tukikäynnit ja psykoterapia
Tutkimusjakson tai alkukartoituksen perusteella voidaan suositella lapselle omia tukikäyntejä tai psykoterapiaa. Lapsen tukikäynteihin ja psykoterapiaan kuuluvat vanhempien omat harvajaksoiset käynnit.

Lasten terapeuttiset ryhmät
Ryhmiä järjestetään tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan, esim. sosiaalisia ja tunnetaitoja tukevia ryhmiä. Lasten ryhmään liittyy myös työskentely vanhempien kanssa.

Vanhempien vertaistukiryhmät
Järjestämme vanhempien erilaisia vertaistukiryhmiä, esim. lasten kasvatukseen liittyviä "Ihmeelliset vuodet" -ryhmiä.

Sosiaalitoimen tai oikeuden pyytämät selvitykset
Teemme huolto- ja tapaamisriitoja koskevia selvityksiä sosiaalitoimen ja oikeuden pyynnöstä.

Konsultaatiota lasten ja lapsiperheiden parissa työskenteleville viranomaisille
Ajanvaraus- ja puhelinneuvonta-aika ti ja to klo 9.00 - 10.30, ke klo 12.00 - 13.30 on tarkoitettu myös viranomaisille, jotka haluavat neuvotella työntekijämme kanssa.