Sosiaaliasiamies


- neuvoo asiakaslain (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista) soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
- asiakas voi tehdä muistutuksen saamastaan kohtelusta sosiaalipalvelun yhteydessä
- avustaa sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon viranhaltijalle tehtävän muistutuksen tekemisessä
- tiedottaa asiakkaan oikeuksista, toimii muilla tavoin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi ja seuraa asiakkaan oikeuksien kehitystä kunnassa.

Muistutuslomake

Yhteystiedot sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies-edunvalvoja
Harri Harberg (tavattavissa ajanvarauksella)
puh. (02) 778 3601
Salon edunvalvontatoimisto
Tehdaskatu 1
PL 60, 24101 Salo
fax. (02) 778 3603