Sosiaalinen luototus

 • sosiaalinen luototus on tarkoitettu Salossa vakituisesti asuville pienituloisille ja vähävaraisille henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada pankista normaalia luottoa (pankin todistus luottokelpoisuudesta)
 • sosiaalista luottoa voidaan myöntää esim. kotiin liittyviin hankintoihin, vuokra- ja osamaksurästeihin, takuuvuokraan, aikaisempien velkojen takaisinmaksuun jne.
 • hakijan aikaisempien velkojen tulee olla alle 10 000 euroa
 • velkojen ulosottoperintä ei ole este luoton saannille
 • luoton enimmäismäärä on 5 000 euroa ja laina-aika enintään 5 vuotta
 • luotosta peritään 12 kuukauden euribor-viitekorko ilman asiakaskohtaista marginaalia
 • sosiaalisen luoton hakeminen edellyttää taloudellisen tilanteen kokonaisarviointia sisältäen tulojen ja menojen perusteella tehtävän maksukyvyn arvioinnin

Sosiaalista luototusta ei myönnetä,

 • jos hakijan maksukyky on liian pieni haetun luoton maksamiseksi
 • jos hakijalla on varallisuutta ja realisoimalla omaisuuttaan velat saadaan maksettua (omaa autoa tai asuntoa ei edellytetä realisoitavan)
 • jos hakija pystyy kohtuuajassa säästämään tarvitsemansa euromäärän
 • velkajärjestelyllä olevalle hakijalle
 • hakijalle jäisi sosiaalisen luoton myöntämisestä huolimatta järjestelemättömiä velkoja tai luottoja
 • jos hakemus on puutteellinen

  Sosiaalisen luototuksen hakulomake

  Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös sosiaalisen luototuksen myöntämisperiaatteista

  Lomaketta on saatavissa myös Salon kaupungintalolta, sosiaalipalveluiden neuvonnasta, osoitteesta Tehdaskatu 2, I krs.

Yhteystiedot sosiaalinen luototus

Salon kaupunki
Tehdaskatu 2, 24100 Salo
Sosiaali- ja terveystoimen
taloushallinto

Talouspäällikkö
Janne Katajamäki
puh. (02) 778 2234