Capulus -projekti

Capulus -projektin (2010-2014) tavoitteena oli heikossa työmarkkinatilanteessa olevien työttömien asiakkaiden tehokkaampi ja koordinoidumpi polutus avoimille työmarkkinoille Salossa. Tavoitteena oli lisäksi välityömarkkinoiden yhteistyön kehittäminen ja erilaisten toimintamallien pilotointi ja hyvien käytäntöjen levittäminen.

Projektin hallinnoija oli Salon kaupungin aikuissosiaalityö ja se toimi osana Walttia/Salon seudun työvoiman palvelukeskusta. Projektin rahoituksesta vastasivat Varsinais-Suomen Ely-keskus (ESR-rahoitus) sekä Salon kaupunki.

Projektin keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat Salon seudun työvoiman palvelukeskus/Waltti, jossa projektin toimitilat sijaitsivat sekä Varsinais-Suomen Te-toimiston Salon toimipiste ja kaupungin aikuissosiaalityö. Näiden kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä päivittäin sekä asiakaskohtaisissa asioissa että kehittämistyössä. Muita keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat alueen muut välityömarkkinatoimijat eli Salon A-klinikka, Kolmituote Oy, Salon alueen työttömät ry sekä Salon seudun aikuisopisto.

Projekti kehitti välineitä ja palveluja vaikeammin työllistyvälle kohderyhmälle. Palvelut pilotoitiin, arvioitiin, ja koottiin julkaisuihin, joita on mahdollista muiden vastaavan kohderyhmän parissa toimivien soveltaa työssään. Uusia palvelutuotteita olivat: yksilövalmennuksen prosessi, Voimavararyhmä -malli, Työtasku -nuorten ryhmätoiminnan malli , Arvioiva työhönvalmennus sekä Waltti -yritysyhteistyö.

Projekti on toiminut aktiivisesti myös verkostoyhteistyössä. Eri toimijoiden välinen yhteistyö mm. yhteisen tietojärjestelmän käyttöönotossa (VAT), polutusmallityöryhmässä sekä Vörkkii -työnantajayhteistyössä ovat paikallisesti ja maakunnallisesti innovatiivisia työmenetelmiä.

Projektiin on sen toiminta-ajalla vuosina 2010-2014 osallistunut 302 aloittanutta asiakasta. Näistä naisia on ollut vähemmän kuin miehiä, 108 henkilöä. Määrälliset tavoitteet saavutettiin kiitettävästi. Kaikista aloittaneista projektin alusta alkaen on työllistynyt avoimille työmarkkinoille 15 % (tavoite 5 %), työllistynyt palkkatuella 15,5 % (tavoite 20 %) ja koulutuksessa tai opiskelemassa 17 % (tavoite 15 %). Projekti toteutti konkreettisesti vuoden 2013 alussa voimaan tullutta nuorisotakuuta; palvelua annettiin projektin aikana 154 alle 30-vuotiaalle työnhakijalle (aloittaneet) ja näistä aktivoitiin asiakkuuden aikana vähintään 50 % (työllistyminen, koulutuksen aloittaminen, työkokeilu yms.).

Projektin toimintamallit, mm. yksilö ja ryhmävalmennus sekä työnantajayhteistyön malli, on siirretty Waltin käyttöön. Toimintaa ylläpitää ja edelleen kehittää Salon seudun työvoiman palvelukeskus, josta saa lisätietoa projektin kehittämistä toimintamalleista.

Yhteystiedot Capulus

Capulus-projekti on päättynyt 31.10.2014.