Kuntouttava työtoiminta


Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttöminä olleille tai muutoin haastavassa työmarkkinatilanteessa oleville henkilöille. Tarkoituksena on parantaa työllistymismahdollisuuksia tai lisätä asiakkaan elämänhallintakykyä. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman laatimisen kautta. Suunnitelma laaditaan TE-toimistossa/ sosiaalitoimistossa.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta. Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan kaupungin omissa yksiköissä, yhdistyksissä, säätiöissä, valtiolla ja uskonnollisissa yhdyskunnissa.

Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää asiakkaalle 3 - 24 kk:n jaksoksi kerrallaan.

Kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde, joten työssäoloehto ja eläke eivät kerry osallistumisen ajalta. Osallistumisaikana työnhaku pysyy kuitenkin voimassa. Kunta järjestää kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville tapaturmavakuutuksen. Vakuutus kattaa työssä/työmatkalla tapahtuneet tapaturmat ja niistä aiheutuvat hoitokulut. Mahdollisista tapaturmista tehdään ilmoitus vakuutusyhtiöön.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle maksetaan koko jakson ajalta työmarkkinatuki ilman tarveharkintaa tai vaihtoehtoisesti toimeentulotuki. Lisäksi maksetaan työmarkkinatukea saavalle ylläpitokorvausta tai toimeentulotukea saavalle toimintarahaa (9 euroa/toimintapäivä). Mahdolliset matkakustannukset kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta korvataan toimeentulotuesta annetun lain mukaan halvimman matkustustavan mukaan.

Kuty maalaus.jpg - pienennetty

Kuntouttava työtoiminta yhteystiedot

Työtoiminnan ohjaaja Liina Lehtinen
(peruspalvelut alle 25 vuotiaat)
puh. (02) 778 3151

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Teija Lampela
puh. (02) 778 3091

Työnsuunnittelija Karoliina Peltosalo
(peruspalvelut A-L)
puh. (02) 778 6562

Työnsuunnittelija Meri Toivonen
(peruspalvelut M-Ö)
puh. (02) 778 3095