Omaishoidontuki


Sosiaalityön palveluissa käsitellään alle 65-vuotiaiden omaishoidon tukea koskevat asiat. Omaishoidon tukea voidaan myöntää, jos läheinen hoitaa paljon hoitoa tarvitsevaa omaistaan kotona.

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, annettavista vapaista ja omaishoitoa tukevista palveluista. Tuen saaminen edellyttää, että hoidettava tarvitsee vähintään toistuvasti päivittäistä henkilökohtaista huolenpitoa ja valvontaa. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.

Omaishoidon tuen hakemista varten tarvitaan hakemus ja liitteeksi lääkärinlausunto. Omaishoidon tuen käsittelyn yhteydessä tehdään kotikäynti.

Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuen myöntämisohjeet vuonna 2015

Omaishoidontukihakemus alle 65-vuotiaille

Vuoden 2015 infokirje omaishoidontuen saajille

Omaishoidettavien sijaishoitajien palkkiolomake

Omaishoidontuen yhteystiedot

Sosiaalityön palvelut
Vammaispalvelut
Tehdaskatu 2
24100 Salo

Puhelinaika ma - pe klo 11.00 - 12.00

110 -tien pohjoinen alue: Sosiaaliohjaaja Paula Pensasmäki
(02) 778 3111

110 -tien eteläinen alue: Sosiaaliohjaaja Päivi Lehtola
(02) 778 3110