Vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet


Vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestetään henkilöille, joilla on vamman tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämäntoiminnoista. Lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Kaikille asiakkaille tehdään tarvittaessa palvelusuunnitelma.

Kunnan tulee järjestää vaikeavammaisille henkilöille kuljetuspalvelut, henkilökohtainen apu, asunnon muutostyöt ja asuntoon kuuluvat välttämättömät välineet, koneet ja laitteet, palveluasuminen ja päivätoiminta.

Toimintaan varatun määrärahan ja harkinnan puitteissa järjestetään kaikille vammaisille henkilöille sopeutumisvalmennusta, avustusta päivittäisistä toiminnoista tarvittaviin välineisiin, koneisiin ja laitteisiin, tukea ylimääräisiin erityisravinto- ja vaatekustannuksiin sekä muihin tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin.

Palvelut edellyttävät, ettei henkilölle ole tarjolla riittäviä ja sopivia palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Palvelut ovat hakijoille maksuttomia, lukuun ottamatta kuljetuspalveluja, joista peritään omavastuuosuus julkisen liikenteen taksan mukaan.

Palveluja haetaan hakemuslomakkeella. Taloudellisia tukitoimia on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä.

Hakemus vammaispalveluja varten

Kuljetuspalveluhakemus

Vammaispalvelun yhteystiedot

Sosiaalityön palvelut
Vammaispalvelut
Tehdaskatu 2
24100 Salo

Puhelinaika ma-pe klo 11.00 - 12.00

110 -tien pohjoinen puoli:
Sosiaalityöntekijä Pirkko Kähkönen (02) 778 3390
Sosiaaliohjaaja Paula Pensasmäki (02) 778 3111

110 -tien eteläinen puoli:
Sosiaalityöntekijä Tuulikki Tocklin (02) 778 3112
Sosiaaliohjaaja Päivi Lehtola (02) 778 3110

Toimistosihteeri Ria Vaara (02) 778 3109 (puhelinaika klo 9.00-11.00)

Sähköposti on muotoa

Sähköinen yhteys ei ole suojattu, joten emme voi käsitellä asiakasasioita sähköpostitse.