Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat osa kaupungin hyvinvointipalveluja.

Sosiaalityön palveluina tarjotaan palveluohjausta ja palvelutarpeen arviointia, aikuissosiaalityön, kasvatus- ja perheneuvonnan, lastenvalvonnan, lastensuojelun ja vammaistyön palveluja. Varhainen perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu tuotetaan yhteistyössä terveyspalveluiden kanssa.

Terveydenhuollon palveluja ovat terveysasemien palvelut, päivystys - ja kiireellinen hoito, kuntoutus - ja terapiapalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut, ennaltaehkäisevät palvelut sekä suun terveydenhuollon palvelut ja terveyskeskussairaalan palvelut. Muita terveyspalveluja ovat apuvälinepalvelu, ehkäisyneuvonta, hoitotarvikejakelu, kotisairaala ja kotiutustiimi, muistineuvolat ja työttömien terveyspalvelut. Varhainen perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu tuotetaan yhteistyössä sosiaalipalveluiden kanssa.

Salon kaupungin vanhuspalvelut muodostuvat palveluohjauksesta, ikäkeskustoiminnasta, kotona asumista tukevista palveluista ja ympärivuorokautisesta hoidosta. Kotona asumista tukevia palveluja ovat kotihoito tukipalveluineen, kotikuntoutus, omaishoito sekä kotiutustilanteisiin kohdennettu tuettu kotihoito. Ympärivuorokautiseen hoitoon kuuluvat tehostetun palveluasumisen yksiköt ja hoivakodit.

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Jos sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, henkilö on ohjattava hakemaan palveluja tai otettava yhteys kunnalliseen sosiaalihuoltoon. Lisää tietoa löydät linkistä Yhteydenotto sosiaalihuoltoon henkilön tuen tarpeen arvioimiseksi tai Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi.


IRTI parisuhdeväkivallan kierteestä

Paikkakunnallamme poliisi, sosiaali- ja terveydenhuolto, turvakoti ja monet muut ammattilaiset auttavat uudenlaisella yhteistyöllä vakavan parisuhdeväkivallan uhreja. Lisää tietoa löydät tästä.


Ankkuri

Ankkuri on Salon poliisiasemalla toimiva seudullinen moniammatillinen tiimi. Lisää tietoa löydät tästä.


Ajankohtaista