Avustukset

Sosiaali-, terveys- ja vanhuspalveluiden haettavat avustukset vuonna 2018

Yleisavustusten hakuaika päättyy 29.3.2018 klo 12.00.
Avustusten jakamisesta päätetään toukokuun sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 16.5.2018. Toiminta-avustukset maksetaan yhdistyksen tai järjestön ilmoittamalle tilille jakopäätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Avustusten myöntämisen edellytykset:

1. Hakija on rekisteröity yhdistys, joka on toiminut vähintään yhden kalenterivuoden ennen avustuksen hakua.
2. Hakijan kotipaikka on Salo. Jos kyseessä on valtakunnallinen tai maakunnallinen yhdistys, tulee yhdistyksellä olla toimintaa Salossa, esimerkiksi alaosasto.
3. Avustusta myönnetään yhdistykselle sen toiminnan tukemiseen.
4. Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon hakijan toimintasuunnitelman sisältö, toiminnan laajuus, alueellinen kattavuus, säännöllisyys ja vaikuttavuus kuntalaisiin erityisesti suhteessa sosiaali- ja terveystoimen strategisiin tavoitteisiin. Harkinnan mukaan yhdistysavustuksia myönnettäessä otetaan huomioon yhdistyksen työllisyyttä parantavat toimet; työttömien aktivointi tai työttömien palkkaaminen palkkatuella yhdistyksen toimintaan.
5. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon hakijan taloudellinen asema (säästöt, muu varallisuus) ja oma varainhankinta. Toiminta-avustus voi olla korkeintaan 50 % avustuksen kohteena olevan toiminnan talousarvion mukaisista menoista.
6. Hakijan tulee toimittaa edellisen vuoden tilinpäätöstiedot, tilintarkastajien lausunto ja toimintakertomus sekä kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma hakemuksen liitteenä.
7. Hakijan tulee toimittaa voimassa olevat säännöt, mikäli ne ovat muuttuneet edellisestä hakukierroksesta ja niitä ei ole aiemmin toimitettu.
8. Salon kaupungin avustukset myönnetään kullekin hakijalle vain yhdeltä lautakunnalta.
9. Avustuksia ei myönnetä edelleen jaettaviksi.
10. Myöhästyneenä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon.

Hakumenettely

Hakemuslomakkeen kaikki kohdat on täytettävä ja mukaan on liitettävä vuosikokousasiakirjat sekä yhdistyksen säännöt, mikäli niitä ei ole toimitettu aikaisemmin tai jos sääntöihin on tullut muutoksia.

Hakemus ja liitteet toimitetaan osoitteeseen: avustukset2018@salo.fi tai Salon kaupunki / Avustukset, PL 77, 24101 Salo tai kaupungintalon infopisteeseen.

Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä.

Avustushakemuslomake on täytettävissä ja tulostettavissa tämän sivun alaosassa olevasta linkistä tai haettavissa kaupungintalon infosta sekä palvelupisteistä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon perustehtäviä tukevien avustusten haku vuodelle 2019 ilmoitetaan haettavaksi myöhempänä ajankohtana keväällä 2018.

Hakulomake