Akuutti mielenterveys- ja päihdevastaanotto

Salon terveyspalveluiden ja Salon aikuispsykiatrian poliklinikan yhteinen

AKUUTTI MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEVASTAANOTTO


Toimii TYKS Salon sairaalan 2 kerroksessa(entinen lasten osasto).
Akuutti mielenterveys- ja päihdevastaanotto on tarkoitettu18 vuotta täyttäneille kiireellistä mielenterveys- ja/tai päihdepalvelua tarvitseville potilaille ja vastaanotolle mahdollista päästä arvioon ilman lähetettä. Vastaanotolle pääsee hakeutumalla Salon terveyspalveluiden päivystykseen, josta tarvitsevat ohjataan akuutti mielenterveys- ja päihdevastaanotolle.

Ongelmatilanteet joihin apua tarjotaan akuutti mielenterveys- ja päihdevastaanotolla:

 • Akuutit kriisitilanteet (Traumaattisissa kriiseissä mahdollisuus myös hakeutua suoraan Kriisikeskus Etappiin)
 • Päivystyksestä mielenterveys- ja päihdeongelmiin apua hakevat
 • Kiireellisten mielenterveys- ja päihdeongelmien alustava selvittely, hoidon tarpeen arviointi, jatkohoidon järjestäminen ja tarvittava kannatteleva hoito jatkohoidon käynnistymiseen saakka (mahdollisuus 1 - 3 seurantakäyntiin ensikäynnin jälkeen)
 • Tahdostaan riippumattoman hoidon tarpeen arviointi virka-aikana yhdessä päivystävän lääkärin kanssa
 • Terveysasemien ja muiden tahojen pyytämät kiireelliset psykiatriset konsultaatiot


  Akuutin mielenterveys- ja päihdevastaanoton tiimi

 • Sairaanhoitaja Salon terveyspalveluista
 • Sairaanhoitaja Salon aikuispsykiatrian poliklinikalta

 • Salon terveyspalveluiden päiväpäivystyksen lääkäri

 • Salon aikuispsykiatrian poliklinikan lääkäri (iltapäivisin)