Aikuissosiaalityö

Tietoa perustoimeentulotuen siirrosta Kelalle 1.1.2017 alkaen löytyy Kelan sivuilta.

Aikuissosiaalityö voi tukea ja auttaa silloin, kun

  • tarvitaan sosiaalialan ammattilaisen apua ongelmien ennaltaehkäisyssä, perhe-, ihmissuhde- tai muissa vaikeuksissa
  • tarvitaan sosiaaliturvaetuuksiin ja sosiaalipalveluihin liittyvää ohjausta ja neuvontaa
  • tarvitaan ohjausta ja tukea talouden ja arkielämän hallintaan
  • tarvitaan tukea asunnon saamisessa tai asumisen turvaamisessa
  • tarvitaan tukea vaihtoehtojen etsimisessä työhön, koulutukseen tai kuntoutukseen hakeutumisessa
  • tarvitaan täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea

Aikuissosiaalityön yhteystiedot
Aikuis- ja vammaissosiaalityön päällikkö Kaisa-Mari Tepsa-Isokorpi 02 778 3003
Johtava sosiaalityöntekijä Pertti Kukkonen 02 778 3071

Asiointi sosiaalityöntekijöille ja sosiaaliohjaajille vain ajanvarauksella.
Ajanvaraus tehdään suoraan omalle työntekijälle.

Oman sosiaalityöntekijäsi tai -ohjaajasi löydät tällä ohjeella:

Asiakkuudet on jaettu kolmelle tiimille. Oman sosiaalityöntekijäsi tai -ohjaajasi löydät elämäntilanteesi mukaan.:

Perheet, joissa on alaikäisiä lapsia

Sosiaalityöntekijä Marika Leino 02 778 3106
Sosiaaliohjaaja Anne Lyhde-Tallqvist 02 778 3077
Vs. sosiaaliohjaaja Nea Lakima-Terkola 02 778 3080

Työttömät, joiden perheessä ei asu alaikäisiä lapsia

Sosiaalityöntekijä Tarja Heikkilä 02 778 3150
Sosiaaliohjaaja Veera Lindholm 02 778 3126

Opiskelijat, eläkeläiset, työssäkäyvät

Sosiaalityöntekijä Emmi Riikonen 02 778 3076
Sosiaaliohjaaja Sarianne Kaarrekoski 02 778 3127