Salon kaupungin vanhuspalvelut

Salon kaupungin vanhuspalvelut muodostuvat palveluohjauksesta, ikäkeskustoiminnasta, kotona asumista tukevista palveluista ja ympärivuorokautisesta hoidosta. Kotona asumista tukevia palveluita ovat kotihoito tukipalveluineen, kotikuntoutus, omaishoito sekä kotiutustilanteisiin kohdennettu tuettu kotihoito. Ympärivuorokautiseen hoitoon kuuluvat tehostetun palveluasumisen yksiköt ja hoivakodit.

Salon kaupungin vanhuspalveluiden suunnitelma 2012-2016

Liite: Vanhuspalveluiden suunnitelma 2012-2016

Vanhuspalveluiden esite

Vanhuspalvelut kartalla


Ajankohtaista