Sysselsättningstjänster


Målet med Salo stads sysselsättningstjänster är att förbättra sysselsättningssituationen i regionen tillsammans med andra aktörer samt att öka sysselsättningstjänsternas genomslagskraft.

Sysselsättningstjänsterna ansvarar för sysselsättningsstödet som Salo stad betalar till företag och samfund, sommarsysselsättningsstödet för unga samt samordningen av stadens interna sysselsättningsplatser.

I VOITTO-projektet (ESF) utvecklas en ny, kundorienterad modell för ledning och sysselsättning för stadens och övriga aktörers bruk. Utvecklingen av modellen omfattar naturligtvis också utveckling av stadens interna sysselsättningsverksamhet samt bland annat en grundläggande kartläggning av sysselsättningsplatserna.

Stadens sysselsättningstjänster har ett aktivt samarbete med regionala aktörer i tredje sektorn och med företag för att förbättra regionens sysselsättningssituation. Via stadens näringsbolag Yrityssalo Oy får företag praktisk experthjälp i lönesubventioneringsfrågor och för att hitta experter.
I Salo är alla tillsammans delaktiga i stadens sysselsättning.