Salon terveyskeskus

Terveyspalvelujen toimintaa ohjaa sosiaali- ja terveyslautakunta.

Salon terveyskeskuksessa noudatetaan jatkuvaa laadun seuranta- ja kehittämistyötä. Terveyskeskuksessa on SHQS-laatuohjelmalla toteutettu laadunarvionti.

Terveyskeskuksen toiminnot ovat koko Salon kaupungin alueella. Terveyspalvelujen toiminnot ovat:

 • Hätätilanteet ja päivystys
 • Terveysasemien palvelut
 • Hoitotarvikejakelu
 • Kotisairaala ja kotisairaanhoito
 • Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto
 • Kuntoutus- ja terapiapalvelut, apuvälineet
 • Laboratorio ja kuvantaminen (sairaanhoitopiirin toimintaa)
 • Mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • Neuvolatoiminta
 • Seulonnat
 • Suun terveydenhoito
 • Terveyden edistäminen
 • Terveyskeskussairaala
 • Työterveyshuolto

Tietoiskuja Marevan-hoidosta

Kausi-influenssarokotukset syksy 2014

Hammashoitoloiden keskitetty ajanvaraus - kellonaika muuttuu 2.1.2015

Arkeen voimaa 2015

Kuntalaisten mahdollisuus kiireettömän hoitopaikan valintaan on laajentunut 1.1.2014. Henkilö voi valita perusterveydenhuollostaan vastavan terveyskeskuksen ja terveyskeskuksen terveysaseman terveydenhuoltolain 2 ja 3 luvussa tarkoitettujen palvelujen saamiseksi. Valinnasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä hoitovastuussa olevan kunnan että valitun kunnan terveyskeskukselle. Hoitovastuu siirtyy valitun kunnan terveyskeskukselle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Henkilön valinta voi kohdistua samanaikaisesti vain yhteen terveyskeskukseen ja terveysasemaan. Uuden valinnan voi tehdä aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Valinta ei koske 16 §:ssä tarkoitettua kouluterveydenhuoltoa, 17 §:ssä tarkoitettua opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää 25 §:ssä tarkoitettua kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle.
Terveyskeskuksen/terveysaseman vaihtolomake


Sähköisen potilastietoarkiston käyttö Salon terveyskeskuksessa on alkanut 6.5.2014.
Lisätietoa sähköisestä potilastietoarkistosta tästä linkistä

>>Terveyspalvelut kartalla

Terveyspalvelujen toimintakertomus 2013

Salon terveyskeskus

Puh. 02 7721 (vaihde)
Päivystys hätätapauksissa
puh. 02 772 3611

Hätänumero: 112

>>Hallinto

Henkilökohtaiseen terveyteen tai sairauteen liittyvissä asioissa ei asiointi terveyskeskuksen työntekijöiden kanssa sähköpostin välityksellä ole mahdollista. (Tietosuoja)

Mielenterveystalo

Nuorten mielenterveystalo

www.verkkovinkkis.fi