Fysiatria

Fysiatrian tavoitteena on sairauksien ja vammojen seurauksena syntyvien toimintahäiriöiden ehkäisy, arviointi, hoito ja kuntoutus yhteistyössä fysio- ja toimintaterapeuttien sekä muun kuntoutushenkilöstön kanssa niin, että potilaan ja kuntoutujan koko elämäntilanne otetaan huomioon.

Terveyskeskuksen kuntoutusyksikössä toimii fysiatrian erikoislääkäri, jonka vastaanotolle voi hakeutua omalääkärin tai Salon aluesairaalan lääkäreiden lähetteillä.

Yhteystiedot

Kuntoutuspalvelut/
Fysiatrian yksikkö
Sairaalantie 9
24130 Salo
puh. 02 772 3016 (toimisto,
ma - pe klo 8 - 9)
puh. 02 7721 (vaihde)
faksi 02 772 3230