Terveydenhuollon sosiaalityö (lääkinnällinen kuntoutus)

Sosiaalityöntekijä/kuntoutusohjaaja neuvoo ja ohjaa erilaisissa sosiaaliturvaan, lääkinnälliseen kuntoutukseen ja pitkäaikaissairaanhoitoon sekä sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa sekä toimii lääkinnällisen kuntoutuksen kuntoutustyöryhmän yhteyshenkilönä. Hän selvittää ja arvioi yhdessä asiakkaan ja hänen lähiyhteisönsä kanssa asiakkaan kokonaistilannetta, toimintakykyä ja kuntoutumismahdollisuuksia pohjaksi kuntoutusprosesseille ja palvelujen koordinoinnille.

Sosiaalityön palvelukokonaisuus avohuollossa

Sosiaalinen arvio:

  • Sosiaalityöntekijä laatii sosiaalisia arvioitan esim. toimeentuloon tai ihmissuhteisiin liittyen.

Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen:

  • Sosiaalityöntekijä antaa neuvontaa ja ohjausta sosiaaliturvasta, sosiaalipalveluista, oikeusturvasta sekä kuntoutumismahdollisuuksista.
  • Sosiaalityöntekijä voi avustaa eri hakemusten ja valitusten laatimisessa
  • Asiakasta tukemalla vahvistetaan hänen omia voimavarojaan valintojen ja ratkaisujen tekemiseksi.

Toimeentulon turvaaminen:

  • Toimeentulon turvaamiseksi kartoitetaan eri etuusvaihtoehdot yhteistyössä eri viranomaisten kanssa.

Kädet

Yhteystiedot

Lääkinnällinen kuntoutus/
Terveydenhuollon sosiaalityö
Läntinen terveysasema
Vilhonkatu 25
24240 Salo

Vs. sosiaalityöntekijä / kuntoutusohjaaja
Kirsi Paju
Puh. 044 772 3642