Toimintaterapia

Lasten toimintaterapia

Salon terveyskeskuksen lasten toimintaterapia sisältää lasten ja perheiden ohjausta, vanhempien tukemista lapsen kehityksellisissä ongelmissa sekä lähiverkostoon tehtävää työtä. Tarvittaessa toimintaterapeutti voi arvioida lapsen kehitystasoa erilaisten testien ja toiminnan havainnoimisen avulla. Arvioinnin pohjalta laaditaan yksilölliset tavoitteet, joiden pohjalta toimintaterapiaa voidaan toteuttaa jaksoittaisesti.

Toimintaterapeutin tekemä arviointi ja toimintaterapia edellyttävät pääsääntöisesti hoitavan lääkärin lähetettä. Alle 18 -vuotiaille käynnit ovat ilmaisia.

Salon terveyskeskuksessa työskentelee kaksi lasten toimintaterapeuttia.

Aikuisten toimintaterapia

Toimintaterapeutti arvioi aikuiskuntoutujien toimintakykyä ja mahdollisuuksia elää itsenäisesti omassa elinympäristössään haastattelemalla, havainnoimalla ja käyttämällä erilaisia testejä. Arvioinnin tulosten pohjalta toimintaterapeutti asettaa yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet mahdolliselle terapiajaksolle.

Toimintakyvyn heikentyessä sairastumisen, vammautumisen tai ikääntymisen myötä toimintaterapeutti harjoittelee asiakkaan kanssa päivittäisiä toimintoja, ohjaa läheisiä ja yhteistyöntekijöitä sekä hankkii tarkoituksenmukaiset apuvälineet ja tekee suosituksen asunnon muutostöistä.

Toimintakyvyn arviointiin ja toimintaterapiaan tarvitaan lääkärin lähete. Apuväline- ja asunnonmuutostyötarpeen arviointiin sekä ohjaukseen ei vaadita lääkärin lähetettä.
Kaularangan tukien ja yläraajojen ortoosien arviointiin, suunnitteluun ja valmistukseen tullaan lääkärin lähetteellä. Toimintaterapia maksaa yli 18-vuotiaille 7 euroa kerralta.

Salon terveyskeskuksessa työskentelee yksi aikuisten toimintaterapeutti, joka tekee kotikäyntejä, työskentelee kuntoutuspalveluyksikössä ja vuodeosastoilla sekä tarvittaessa Salon aluesairaalan sisätauti- ja kirurgian yksiköissä.

Yhteystiedot

Lasten toimintaterapia
Läntinen terveysasema, Kuntoutuspalvelut 2. krs,
Vilhonk. 25, 24240 Salo
Puh. 044 772 3912 tai
044 772 3907

Aikuisten toimintaterapia
Kuntoutusosasto
Sairaalantie 9, 24130 Salo
Puhelinaika: ma klo 8 - 10
Puh. 044 772 5543