Mielenterveyspalvelut Salossa

Mielenterveyspalveluiden kokonaisuus Salossa muodostuu sosiaali- ja terveystoimen mielenterveyspalveluista, erikoissairaanhoidon psykiatrian tulosalueen palveluista sekä niitä täydentävistä palveluista, joita eri järjestöt, yhdistykset sekä yksityiset palveluntuottajat tarjoavat. Salon kaupunki on tehnyt laajat kumppanuussopimukset palvelujen tuotannosta Kriisikeskus Etapin ja A- Klinikan palveluista.

Salo mielenterveysopas 30.10.2014

Yhteystiedot

Sairaalantie 9
24130 Salo

Terveyden edistämisen koordinaattori
Marita Päivärinne
puh. (02) 7723 672

etunimi.sukunimi@salo.fi