Jälkihuoltopäivystys eli debriefing

Salon terveyskeskuksen sekä Someron terveyskeskuksen alueella toimii jälkihuoltopäivystys.

Kun joku alueen asukkaista joutuu traumaattisen tapahtuman (esim. onnettomuus, tulipalo, itsemurha, hukkuminen, äkkikuolema, ryöstö, pahoinpitely) osapuoleksi, tiedustelee ensihuollossa mukana oleva hoitohenkilökunta asianosaisilta luvan ottaa yhteyttä jälkihuoltopäivystäjiin henkisen tuen järjestämiseksi.

Yhteydenotot jälkihuoltopäivystäjiin tapahtuvat hoitavan tahon kautta.