Mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö

Mielenterveyden edistäminen ymmärretään laajaalaisena toimintana, tukemalla optimaalisen mielenterveyden toteutumista. Mielenterveyttä edistetään monitahoisissa verkostoissa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.
Ehkäisevää päihdetyötä koordinoidaan päihdepoliittisessa työryhmässä, missä suunnitellaan toimenpiteitä kaupungin päihdepoliittiseen ilmastoon vaikuttamiseksi.

Lähtökohtana on käsitys, arvostus ja asenteet positiivisesta mielenterveydestä sekä terveydestä. Mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö on toimintaa yksilötason tuesta kunnallisiin päätöksiin, joissa huomioidaan positiivinen hyvinvoinnin ja terveyden vahvistaminen. Hyvinvoinnin edistäminen edellyttää sektoreiden välistä yhteistyötä. Tähän voidaan liittää myös palveluihin liittyvä oikeudenmukaisuus, jolla ymmärretään terveys- ja hyvinvointierojen kaventamista.

Kaikille ihmisille tarjotaan mahdollisuus nauttia hyvinvoinnista täysipainoisesti asuinpaikasta, sosiaalisesta asemasta ja koulutuksesta riippumatta. Hyvinvoinnin edistämisessä on ensisijaisesti kyse jatkuvasta hyvinvoinnin tukemisesta, toissijaisesti sairauksien ehkäisemisestä ja hoidosta. Hyvinvointi tulee ymmärtää yksilön voimavarana. Se on elämän kivijalka, joka tukee arjessa jaksamista, auttaa kestämään vastoinkäymisiä ja selviytymään niistä.