Mielenterveyskuntoutus ja kuntouttavat asumispalvelut

Mielenterveyskuntoutus turvaa mielenterveyden ongelmista kärsivän kuntoutuksen jatkuvuuden yhdessä kuntoutujan, hänen läheistensä sekä moniammatillisen hoitotiimin kanssa. Tavoitteena on arkielämän sujuminen kuntoutujan voimavaroja tukien.

Mielenterveyskuntoutus toimii osana kuntoutujan psykiatrista kokonaishoitoa ja sen toimintamuotoja voivat olla esimerkiksi: tiedon antaminen sairaudesta, lääkehoidon toteutumisen varmistaminen, vuorovaikutuksen ja sosiaalisen toiminnan edistäminen, elämänlaadun parantaminen, perheen ja läheisten tukeminen, käytännön apu ja tuki päivittäisissä toiminnoissa ja asiointitehtävissä, asumispalvelut, mahdollisuus erilaisiin ryhmätoimintoihin ja retkiin, työtoimintaan sekä tukea itsenäistymiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Palvelu perustuu hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan, mikä laaditaan yhteistyössä lähetteen antajan, asiakkaan ja omaisten kanssa.

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä
Sanna Haakanen
Puh. 044 772 3399

Sairaalantie 9
E-talo, 4. krs
24130 Salo