Mielenterveyskuntoutus

Mielenterveyskuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujan itsenäistä selviytymistä elämän eri osa-alueilla. Yksilölliseen kuntoutukseen kuuluu tarpeenmukaisten toimintamuotojen ja palveluiden valinta kuntoutujan tarpeista lähtien.

Kuntoutujan oma osallisuus kuntoutumisprosessissa on tärkeä lähtökohta kuntoutumiselle sekä toimiva, ajan tasalla oleva asiakkaan kuntoutumissuunnitelma.

Mielenterveyskuntoutus on kiinteää moniammatillista yhteistyötä kotihoitotiimien, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin edustajien kanssa.

Vastaanottotyö

Psykiatrisen sairaanhoitajan tehtävänä on huolehtia alueensa aikuisista mielenterveysasiakkaista ja tukea heitä selviämään jokapäiväisessä elämässä. Työmuotoina ovat tukea antavat keskustelut vastaanotolla, lääkehoidon toteuttamisesta huolehtiminen ja tarvittaessa lääkärin vastaanottokäynnin sopiminen.

Kotikäynnit ovat mielenterveyskuntouttajien yksi työmuoto. Kotiin annettavilla tukitoimilla pyritään turvaamaan kotona selviytymistä ja ennaltaehkäisemään laitoshoitoon joutumista. Asiantuntija-apuna toimiminen kotihoidon tiimeille ja aikuisvastaanotossa toimiville terveyden-/ sairaanhoitajille sekä yhteydenpito psykiatriseen erikoissairaanhoitoon tarpeen vaatiessa.

Ryhmätoiminta

Tavoitteen mukainen, suunnitelmallinen ryhmätoiminta ts. psykoedukatiivinen ryhmätoiminta.

Ryhmätoiminta mielenterveyshoitajien vetämänä:
- Tiistai -klubi Muurlassa
- Torstai -klubi Salossa
- Mielekäs päivä-ryhmä (kesto n. 1 vuosi)
- Diabetes keskustelut -ryhmä mielenterveyskuntoutujille

Uusi Mielekäs päivä -ja Diabetes -keskusteluryhmä alkavat syksyisin. Esitteet ja tiedustelut Taina Laaksonen ja Sirpa Päärni.
Tiistai- ja Torstai-klubi yhteydenotot samat.

Ryhmätoiminta sairaanhoitajan vetämänä:
- Miesten -ryhmä
- Oireidenhallinta -ryhmä
- Salotto-ilta
Yhteydenotto Armi Hemanus

YhteystiedotSähköposti muotoa
etunimi.sukunimi.salo.fi

Työryhmä:
psyk.sairaanhoitaja
Armi Hemanus
puh. 044-772 3204
-Yhdyshenkilö Salon Ollikkalan, Alhaisten, Perttelin, Muurlan ja Kiikalan kotihoitotiimeille

mielenterveyshoitaja
Taina Laaksonen
puh. 044-772 3205
-Yhdyshenkilö Salon itäisen alueen Pahkavuoren, Mököisten ja Keskustan sekä Halikon ulkopuolisen alueen kotihoitotiimeille

mielenterveyshoitaja
Sirpa Päärni
puh. 044-772 3206
-Yhdyshenkilö Salon läntisen alueen Rumpalin, Piritan ja Lukkarin sekä Halikon kirkonkylän ja Kuusjoen kotihoitotiimeille

mielenterveyshoitaja
Aila Koppinen
puh. 044-772 6108

psyk.sairaanhoitaja
Laura Saarikivi
Vuorilinnantie 5
25500 Perniö
puh. 044-772 6258
-Yhdyshenkilö Perniön, Särkisalon ja Kiskon kotihoitotiimeille