Päihdeyksikkö

Päihdeyksikön toimintamuotoja ovat ehkäisevä päihdetyö sekä
opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoito. Muut
päihdehuollon palvelut toimipaikka.a-klinikka.fi/salo/.

Ehkäisevä päihdetyö on ryhmissä tai yksilötapaamisissa
toteutettavaa terveyskasvatusta, varhaista puuttumista nuorten
päihteidenkäyttöön sekä vanhemmuuden tukemista. Toiminta
perustuu yhteistyöhön kaupungin muiden toimijatahojen kanssa.

Opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoitoon kuuluu päivittäinen valvottu lääkehoito sekä psykososiaalinen kuntoutus. Perhe- ja verkostotyön osuus on merkittävää. Kaikki asiakkaat ovat yli 18-vuotiaita ja ohjautuvat hoitoon pääsääntöisesti A-klinikan kautta.

Terveysneuvontapiste Uukkari on Salon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen, Salon A-klinikan, Salon seurakunnan ja Salon kaupungin nuorisotoimen yhteistyöllä toimiva terveysneuvontapiste suonensisäisiä huumeita käyttäville. Uukkarissa voi asioida anonyymisti nimimerkillä.

Salon kaupunki on valtakunnallisen Alkoholiohjelman kuntakumppanuuden myötä sitoutunut laaja-alaiseen yhteistyöhön alkoholihaittojen ehkäisemiseksi. Tavoitteisiin tähdätään toteuttamalla ehkäisevän päihdetyön vuosisuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä eri sektoreilla osana toimijoiden perustyötä. Lisäksi pyritään luomaan paikallisia alkoholipoliittisia linjauksia Salon kaupunkiin.

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma 2014-2015 ja liitteet

Salon kaupungin päihdepelisäännöt

Välitätkö vai välitätkö

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2012-2016, liite 1,liite 2, liite 3

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen nykytila ja kehittämistarpeet Salossa, kuntalaiskyselyn raportti 4.6.2012

Yhteystiedot

Läntinen terveyasema
Vilhonkatu 25
24240 Salo

puh. (02) 7721 (vaihde)
fax (02) 772 3901

sähköposti muotoa:
etunimi.sukunimi@ salo.fi

Ehkäisevä päihdetyö
Ehkäisevän päihdetyön
yhdyshenkilö,
Päihdetyöntekijä
Katja Marjanen
puh. (02) 772 3556

Opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoito
Päihdetyöntekijä
Anne-Leena Kaukonen
puh. (02) 772 3555

Päihdetyöntekijä
Katja Merilä
puh. (02) 772 3558

Päihdetyöntekijä
Elina Hinkka
puh. (02) 772 3242

Psyk. sairaanhoitaja
Johanna Kuustonen
puh. (02) 772 3170

Terveysneuvontapiste Uukkari,
torstaisin klo 15-17
Kirkkokatu 5, Salo
puh. (02) 774 5261