Päihdeyksikkö

Päihdeyksikön toimintamuotoja ovat ehkäisevä päihdetyö sekä
opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoito. Muut
päihdehuollon palvelut toimipaikka.a-klinikka.fi/salo/.

Ehkäisevä päihdetyö on ryhmissä tai yksilötapaamisissa
toteutettavaa terveyskasvatusta, varhaista puuttumista nuorten
päihteidenkäyttöön sekä vanhemmuuden tukemista. Toiminta
perustuu yhteistyöhön kaupungin muiden toimijatahojen kanssa.

Opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoitoon kuuluu päivittäinen valvottu lääkehoito sekä psykososiaalinen kuntoutus. Perhe- ja verkostotyön osuus on merkittävää. Kaikki asiakkaat ovat yli 18-vuotiaita ja ohjautuvat hoitoon pääsääntöisesti A-klinikan kautta.

Terveysneuvontapiste Uukkari on Salon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen, Salon A-klinikan, Salon seurakunnan ja Salon kaupungin nuorisotoimen yhteistyöllä toimiva terveysneuvontapiste suonensisäisiä huumeita käyttäville. Uukkarissa voi asioida anonyymisti nimimerkillä.

Salon kaupunki on valtakunnallisen Alkoholiohjelman kuntakumppanuuden myötä sitoutunut laaja-alaiseen yhteistyöhön alkoholihaittojen ehkäisemiseksi. Tavoitteisiin tähdätään toteuttamalla ehkäisevän päihdetyön vuosisuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä eri sektoreilla osana toimijoiden perustyötä. Lisäksi pyritään luomaan paikallisia alkoholipoliittisia linjauksia Salon kaupunkiin.

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma 2014-2015 ja liitteet

Salon kaupungin päihdepelisäännöt

Välitätkö vai välitätkö

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2012-2016, liite 1,liite 2, liite 3

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen nykytila ja kehittämistarpeet Salossa, kuntalaiskyselyn raportti 4.6.2012

Yhteystiedot

Läntinen terveyasema
Vilhonkatu 25
24240 Salo

puh. (02) 7721 (vaihde)
fax (02) 772 3901

sähköposti muotoa:
etunimi.sukunimi@ salo.fi

Ehkäisevä päihdetyö
Ehkäisevän päihdetyön
yhdyshenkilö,
Päihdetyöntekijä
Katja Marjanen
puh. (02) 772 3556

Opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoito
Päihdetyöntekijä
Anne-Leena Kaukonen
puh. (02) 772 3555

Päihdetyöntekijä
Tiina Kangaskorte
puh. (02) 772 3558

Päihdetyöntekijä
Elina Hinkka
puh. (02) 772 3242

Terveysneuvontapiste Uukkari,
torstaisin klo 15-17
Kirkkokatu 5, Salo
puh. (02) 774 5261