Terveyskeskuspsykologipalvelut

Terveyskeskuspsykologit tekevät psykologisia tutkimuksia, antavat ohjausta ja neuvontaa sekä lyhytterapiaa ja osallistuvat hoidon suunnitteluun moniammatillisissa työryhmissä. Psykologit toimivat myös konsultaatio-, työnohjaus- ja koulutusapuna yhteistyökumppaneille.

Psykologien vastaanotolle pääsee lääkärin tai terveydenhoitajan lähetteellä. Asiakas voi myös itse ottaa yhteyttä.

Alle kouluikäisten lasten psykologityö
Psykologi Marja Kettunen
Läntinen terveysasema, Vilhonkatu 25, Salo (pyöreä osa, 2.krs.)
Puhelinaika maanantaisin klo 9.00 - 10.00, puh. (02) / (044) 772 3905

Nuorten ja nuorten aikuisten (16-25 v.) psykologityö

Läntinen terveysasema, Vilhonkatu 25, Salo (pyöreä osa, 3.krs.)
Puhelinaika maanantaisin klo 9.00 - 10.00, puh (02) / (044) 772 6261

Aikuisten ja vanhusten psykologityö

Läntinen terveysasema, Vilhonkatu 25, Salo (pyöreä osa, 2.krs.)
Puhelinaika tiistaisin klo 10.00 - 11.00, puh. (02) 772 3764

Psykologi Katariina Ensomaa
Läntinen terveysasema, Vilhonkatu 25, Salo (pyöreä osa, 2.krs.)
Puhelinaika tiistaisin klo 9.00 - 10.00, puh. (044) 772 3761