Äitiysneuvola

Äitiysneuvolan seuranta 2015


Ota yhteyttä neuvolaan heti raskauden alussa, kun kuukautiset ovat jääneet pois. Ensimmäinen tapaaminen neuvolassa sovitaan raskausviikolle 9 - 10. Ensikäyntiin varataan aikaa tunti ja molemmat vanhemmat ovat lämpimästi tervetulleita. Kun varaat ensikäyntiaikaa, kerro, jos sinulla on perussairauksia tai jokin säännöllinen lääkitys.

Ensikäynti

Kun tulet/tulette ensimmäiselle käynnille neuvolaan, kannattaa etukäteen täyttää ja ottaa mukaan lomake "Esitiedot neuvolaan".

Ensikäynnillä käsitellään myös päihdekysely molempien vanhempien päihteiden käytöstä. Sen voi tulostaa tästä linkistä.
Seurantakäyntien tiheys vaihtelee yksilöllisen tarpeen ja suunnitelman mukaan. Terveydenhoitajan kanssa tavataan aluksi noin kuukauden välein ja käynnit tihenevät raskauden edetessä. Käyntikerroista yksi on suunnattu vain äidille. Ensimmäistä yhteistä lasta odottaville äideille ja isille varataan oma yhteinen vastaanottoaika osana laajaa terveystarkastusta.

Äitiysneuvola määräaikaistarkastukset

Raskauden aikana käydään sekä terveydenhoitajan että lääkärin vastaanotolla. Neuvolan verikokeet otetaan vuoden 2014 alusta lähtien laboratoriossa. Terveydenhoitaja ja lääkäri seuraavat raskauden kulkua määräajoin tehtävin tarkastuksin.

Terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot äitiysneuvolassa sekä sikiön seulontatutkimukset
Äidin ja perheen yksilölliset tarpeet ja toiveet määrittelevät vastaanottokäyntien ja kotikäyntien määrän.

Käyntikerta, th=terveydenhoitaja, L=lääkäri

E=ensisynnyttäjä U=uudelleensynnyttäjä

Raskausviikot

1. ajanvaraus, th

E, U

6-8

2. käynti, th

E, U

9-10

3. laaja terveystarkastus / th

E, U

14-16

4. laaja terveystarkastus / L

E, U

16-18

5. käynti vain äideille, th

E, U

22-24

6. käynti, th

E

26-28

7. käynti / tarv. kotikäynti, th

E,U

30-32

8. käynti, L

E, U

35-36

9.-11. käynnit, th kahden viikon välein, tarv. tiheämmin

E, U

37-41

Synnytys

kotikäynti

E, U

synnytyksen jälkeen

jälkitarkastus / L

E, U

5 -12 viikkoa synnytyksen jälkeen

Sikiön seulontatutkimukset

niskaturvotusUÄ+verikoe, rakenneUÄ-tutkimus

E, U

10-11+6, 19-20+6

Yleiset neuvolatutkimukset

Kaikkia raskauksia on seurattava säännöllisesti, sillä eräät raskauskomplikaatiot eivät anna varhaisvaiheessa mitään oireita. Tällaisia ovat mm. pre-eklampsia (raskausmyrkytys), raskausajan sokeritauti, raskausajan verenpaineennousu, istukan vajaatoiminta ja sikiön kasvunhidastuma.

Laaja terveystarkastus

Laajoissa terveystarkastuksissa huomioidaan aina koko perheen terveys ja hyvinvointi. Tarkastukseen kutsutaan mukaan myös isä/kumppani. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy sekä terveydenhoitajan että lääkärin tekemä tarkastus.

Äitiysneuvolassa on yksi laaja terveystarkastus, joka on raskausviikolla 14 - 16 (terveydenhoitaja) ja raskausviikolla 16 - 18 (lääkäri).
Laajassa terveystarkastuksessa käsitellään perheen voimavaroja. Voitte tulostaa lomakkeen alla olevasta linkistä ja pohtia sen asioita kotona ennen vastaanottoa:
Lasta odottavan perheen arjen voimavarat -lomake (pdf, 40 kt)

Perhevalmennus

Perhevalmennus on tarkoitettu ensimmäistä lasta odottavalle perheelle, yhdessä terveyskeskuksen, kasvatus- ja perheneuvolan, varhaiskasvatuksen ja sosiaaliviraston kanssa. Perhevalmennuskertoja on ennen synnytystä neljä, joista yksi on fysioterapian tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiville suunnattu, ja synnytyksen jälkeen kolme.


Terveydenhoitajan kotikäynti kuva2.jpg

Synnytyksen ja perheen sairaalasta kotiutumisen jälkeen terveydenhoitaja tekee kotikäynnin vastasyntyneen ja perheen luokse. Sairaala ei ilmoita kotiutumisesta, vaan jokainen synnyttäjä soittaa ja sopii kotikäynnin oman terveydenhoitajan kanssa ennen

Äitiysneuvoloiden yhteystiedot