Perhevalmennukset Salossa

Lapsen odotusaika ja vauvan syntyminen perheeseen ovat elämän suurimpia tapahtumia. Ennen syntymää neuvolan ryhmämuotoinen perhevalmennus antaa perustietoja parisuhteesta, vanhemmuudesta, suun terveydenhuollosta, imetyksestä ja vastasyntyneen hoidosta. Lisäksi ohjaamme tutustumiskäynnille Salon aluesairaalan synnytysyksikköön.

Odotusajan valmennusillat pidetään Läntisen terveysaseman ryhmätilassa, Vilhonkatu 25, 24240 Salo. Lisätietoja omalta äitiysneuvolan terveydenhoitajalta!

Neuvolassa alkanut perhevalmennus jatkuu vauvan syntymän jälkeen. Kaikki ensimmäisen lapsen (alle 1 v.) vanhemmat ovat tervetulleita vauvan syntymän jälkeen pidettäviin valmennusiltoihin, jotka pitävät sisällään sekä tietoa ja vinkkejä luentotyyppisesti että vertaistukea ja keskustelua. Perhevalmennusryhmässä kukaan ei ole yksin omien kokemustensa, ilojensa eikä surujensa kanssa, vaan asiat saa jakaa niin ammattilaisten kuin samanlaisissa elämäntilanteissa olevien kanssa. Samaa tilannetta läpi käyvä ymmärtää ja pystyy tukemaan toista, koska tietää, mistä on kyse.

Perhevalmennukseen sisältyy tietoa vauvan kehityksestä, vauvan ja vanhempien vuorovaikutuksesta sekä parisuhteen hyvinvoinnista. Lisäksi saa ajankohtaista tietoa varhaiskasvatuspalveluista.

Valmennuksen järjestävät yhteistyössä Salon kaupungin terveyspalvelut, varhaiskasvatus, perhe- ja sosiaalipalvelut sekä Perheasiainneuvottelukeskus.

Teemat ja päivämäärät keväällä 2014:

Meillä on uusi perheenjäsen: 15.1.2014 klo 17.00 - 19.00 (Suositellaan 2-3 kk:n ikäisen vauvan vanhemmille)

Yhdessä vauvan kanssa,
turvallisen kiintymyssuhteen merkitys:
12.2.2014 klo 17.00 - 19.00

Perheen päivärytmi ja varhaiskasvatuspalvelujen esittely: 12.3.2014 klo 15.00 -17.00, huom! kellonaika

Vanhempien välinen suhde on lapsen koti: 9.4.2014 klo 17.00 -19.00

Ei ennakkoilmoittautumista, voitte valita itsellenne sopivan ajankohdan! Lisätietoa saa lastenneuvolan terveydenhoitajalta!

Kokoontumiset ovat Salon perhekeskuksessa,Annankatu 10, 24100 Salo