Terveyden edistäminen

Terveyden edistämisen koordinaattorin tehtävät

 • Terveyden edistämisen asiantuntijana toimiminen
 • Valtakunnallisten terveyden edistämisen suuntalinjojen tuominen alueelliselle tasolle
 • Terveyden edistämisen suuntalinjojen luominen paikallisella tasolla, poikkihallinnollinen yhteistyö
 • Kehittäminen, suunnittelu, raportointi, painopistealueiden seuranta ja arviointi
 • Sovittujen terveyden edistämiseen liittyvien hankkeiden käynnistäminen
 • Yhteistyö eri ammattiryhmien ja hallintokuntien välillä
 • Ehkäisevästä mielenterveystyöstä vastaaminen

Terveyden edistämisen yhdyshenkilön tehtävät

 • Ennaltaehkäisevien toimintojen kehittäminen ja seuranta yhteistyössä esimiesten kanssa
 • Työmenetelmien ja toimintatapojen kehittäminen, terveysneuvontamateriaalien uudistaminen ja päivittäminen
 • Terveyden edistämisen asiantuntijana toimiminen
 • Moniammatillinen yhteistyö eri hallintokuntien kanssa
 • Ehkäisevästä päihdetyöstä vastaaminen
Yhteystiedot

Pääterveysasema
Sairaalantie 9
24130 Salo
puh. 02 7721 (vaihde)
faksi 02 731 7385

Terveyden edistämisen koordinaattori
Marita Päivärinne
puh. 044 772 3672

Terveyden edistämisen yhdyshenkilö
Birte Bergström
puh. 044 772 3645