Masennuksen ennaltaehkäisy ja hoito

Masennukseen sairastuu vuosittain n. 5 % suomalaisista. Masennus on kansansairaus, jonka vaikutukset ovat hyvin laaja-alaiset. Siihen liittyy somaattisia ongelmia, se vaikuttaa ihmissuhteisiin, työssä suoriutumiseen ja koko elämään.

Testaa masennusriskisi

Tämä testi on tarkoitettu henkilöille, jotka epäilevät olevansa ehkä masentuneita ja pohtivat, olisiko syytä kääntyä ammattiauttajan puoleen.
Masennustestin kysymyksiin vastataan myönteisesti, jos kysytyt tapahtumat tai tuntemukset ovat esiintyneet saman kahden viikon aikana ja ne merkitsevät muutosta aiempiin tuntemuksiin nähden.

>>Beckin masennustesti (Beck Depression Inventory, BDI)

Testissä kunkin vastausvaihtoehdon numero on samalla siitä tuleva pistemäärä. Jos pisteiden yhteismääräksi tulee 17 tai enemmän, suositellaan ottamaan yhteyttä lääkäriin.

Mitä korkeampi testistä saatu pistemäärä on, sitä tärkeämpää on ottaa yhteyttä lääkäriin. masennus luokitellaan lieväksi, keskivaikeaksi tai vaikeaksi. Yli 30 pistettä viittaa jo vaikeaan masennustilaan, jolloin on viimeistään hakeuduttava hoitoon.

Ota yhteyttä alueesi terveysasemalle.

>>Suomen Mielenterveysseura