Muistineuvola

Unohtelua ja muistamattomuutta esiintyy kaikilla ihmisillä. Arkiasioiden hoitoa haittaava unohtelu saattaa olla oire alkavasta muistisairaudesta. Päivittäinen ja vähitellen lisääntyvä unohtelu antaa aiheen hakeutua tarkempiin tutkimuksiin. Huimaus, kaatuilu, pitkään jatkunut alakuloisuus ja unihäiriöt ovat myös oireita, joiden vuoksi tulee hakeutua lääkärin vastaanotolle.

Muistineuvola tarjoaa:

 • henkilökohtaista neuvontaa
 • toimintakyvyn arviointia
 • muistikyselyjä ja muistitestauksia
 • tietoa sairaudesta asiakkaalle ja hänen omaiselleen
 • neuvontaa ja ohjausta saatavilla olevista palveluista ja niihin hakeutumisesta
 • tukea totutun elämäntyylin jatkamiseen

Muistineuvola toimii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tavoitteena tukea ja auttaa muistihäiriöistä sekä heidän läheisiään sairauden kaikissa vaiheissa.

Muistineuvolan tavoitteena on

 • tunnistaa ja todeta muistisairaudet jo alkuvaiheessa sekä ohjata asiakas hoidon ja tuen piiriin.
 • vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä.
 • antaa asiakkaalle ja hänen läheisilleen tietoa muistisairauksista ja niiden hoidosta eri vaiheissa.
 • antaa tietoa erilaisista tukimuodoista ja sopeutumisvalmennuksesta.
 • kehittää muistisairauksien hoitokäytäntöjä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Jos olet huolissasi omasta tai läheisesi muistista

 1. Varaa aika oman terveysasemasi lääkärille.
 2. Lääkäri arvioi tilanteen ja laittaa tarvittaessa lähetteen muistineuvolaan.
 3. Muistineuvolan hoitaja tekee muistitoimintojen ja toimintakyvyn arviointia.
 4. Lääkäri saattaa määrätä myös röntgen- ja laboratoriotutkimuksia. Tulosten perusteella hän tekee lähetteen geriatrin tai neurologin vastaanotolle.
Muistineuvolan yhteystiedot

Salon pääterveysasema
Sairaalantie 9
24130 Salo

Terveydenhoitaja/muistihoitaja
Marja Hiltunen
Tavattavissa ma-ke, jolloin
puhelinaika klo 14-15
Puh. 02 772 3067

Läntinen terveysasema
Vilhonkatu 25
24240 Salo

Sairaanhoitaja/muistihoitaja
Raija Pekkalainen
Tavattavissa ma-pe,
puhelinaika ma-to klo 14-15
Puh. 044 772 3658