Terveyskeskussairaala

Osastomme tarjoavat mahdollisuuden tutkimuksiin, sairaudesta toipumiseen, kuntoutukseen sairauden tai leikkauksen jälkeen tai saattohoitoon. Hoitojaksolle hakeudutaan joko lääkärin lähetteellä tai yhteydenotolla vuodeosaston lääkäreihin. Pääterveysasemalla hoitopaikkoja on yhteensä 90 ja Perniössä 31.

DSC_4176.jpg

Terveyskeskussairaalan osastot on tarkoitettu potilaille, jotka eivät tule toimeen kotona, mutta jotka eivät tarvitse alue- tai keskussairaalatasoista hoitoa. Terveyskeskussairaalan osastoille voidaan ottaa myös tutkimuspotilaita. Osastoilla 1 ja 2 potilashuoneet ovat yhden, kahden tai kolmen hengen huoneita. Perniössä potilashuoneet ovat yhden, kahden tai neljän hengen huoneita.

Minkälaisia potilaita terveyskeskussairaalassa hoidetaan? Mitkä ovat potilaan maksettavaksi tulevat kustannukset?

Terveyskeskussairaalan ns. akuuttiosan paikat on tarkoitettu lyhytaikaiseen käyttöön. Näillä paikoilla hoidamme esimerkiksi:

 • kuntoutuspotilaat (aivohalvaus- tai leikkauspotilaat ym.)
 • tutkimuspotilaat (laboratorio- ja röntgentutkimukset ym.)
 • säärihaavapotilaat
 • keuhkokuume- ja sokeritautipotilaat (esim. insuliinihoidon aloitus)
 • juomiskierteen katkaisupotilaat (noin viiden vuorokauden lääkinnällinen hoitojakso osastolla)

Hoito kestää yleensä muutamasta vuorokaudesta kolmeen kuukauteen. Potilaan maksama hoitomaksu on 38,10 euroa vuorokaudessa. Maksukaton 679 euron täyttymisen jälkeen maksu on 17,60 e/vrk.

Osastoilla on myös potilaita, jotka eivät kuntoudu enää kotihoitoon vaan tarvitsevat pitkäaikaista laitoshoitoa ja odottavat meillä jatkohoitopaikkaa joko palvelutaloon tai vanhainkotiin:

 • vaikeasti liikuntaesteiset, liikuntakyvyttömät
 • vaikeasta dementiasta (muistin menetyksestä) kärsivät
 • aivohalvauksesta tai lonkkamurtumasta toipuvat
 • potilaat, jotka eivät muusta syystä selviydy enää kotona

Terveyskeskussairaalan osastoilla on paremmat tutkimus- ja hoitomahdollisuudet kuin vanhainkodeissa. Näin ollen osastoillamme pystytään hoitamaan vaikeammin sairaita potilaita.

Jos potilaan hoito osastolla kestää yli 3 kk, hänestä tehdään pitkäaikaishoidon päätös. Pitkäaikaispotilaan oma osuus kustannuksista riippuu hänen tuloistaan. Hoitomaksu on 85 % potilaan kuukausituloista. Henkilökohtaiseksi käyttövaraksi potilaalle jää kuitenkin vähintään 105 e/kk. Hoitomaksua määrättäessä otetaan huomioon puolison elatusvelvollisuus. Terveyskeskuksen palveluohjaaja neuvoo kaikissa maksuasioissa.

Mitä terveyskeskussairaalan osasto tarjoaa?DSC_4134.jpg

Osaston palvelutarjontaan sisältyy ympärivuorokautisen hoidon, huolenpidon ja päivittäisen katkeamattoman kuntoutuksen sekä lääkäripalvelujen lisäksi monien eri alojen asiantuntijoiden palveluja. Esimerkiksi:

 • osaston omat lääkärit työskentelevät osastolla arkipäivisin
 • fysioterapeutit ja kuntohoitajat kuntouttavat potilaita ja antavat fysikaalisia hoitoja
 • diabeteshoitajan, kuulontutkijan, psykologin, puheterapeutin, toimintaterapeutin, ravitsemusterapeutin ja sosiaalityöntekijän palvelut
 • osaston käytössä ovat Salon aluesairaalan laboratorio- ja röntgenpalvelut ja mahdollisuus Salon aluesairaalan, Halikon sairaalan ja Turun yliopistollisen keskussairaalan erikoislääkäreiden asiantuntija-apuun
 • yhteistyö Salon A-klinikan kanssa juomiskierteestä kärsivien potilaiden hoidossa
 • mahdollisuus saattohoitoon

Omainen - hoitoyhteisömme jäsen

Terveyskeskussairaalan vierailuaika on klo 12.00 - 18.30. Saattohoitopotilaiden omaiset voivat tulla myös muina aikoina. Hoitotoimien ajaksi saatamme joutua pyytämään Sinua hetkeksi poistumaan huoneesta.

Sinulla on oikeus ja mahdollisuus osallistua läheisesi hoitoon. Ohjaamme, neuvomme ja rohkaisemme parhaan kykymme mukaan. Arvostamme osuuttasi hoitotyömme tukena.

Osastohoidon jälkeen?

Yhteistyönä potilaan ja omaisten kanssa pohdimme jo hoitojakson aikana mahdollisuutta selviytyä kotona, palvelutalossa, hoivakodissa tai vanhainkodissa. Avun tarve ja saatavuus ovat yleensä ratkaisevia tekijöitä tulevaa sijoituspaikkaa mietittäessä.

Sairaalat kartalla

Yhteystiedot

Vaihde puh. 02 7721

Ylilääkäri Pertti Andelmin
puh. 044 772 3703

Hallinnollinen osastonhoitaja
Minna Santikko
puh. 044 772 3014

Osasto 1 ja 2
Sairaalantie 9
24130 SALO
faksi 02 772 3910

Osasto 1:
kanslia puh. 02 772 3670
lääkäri puh. 044 772 3011
osastonhoitaja Päivi Virtanen
puh. 044 772 3693

Osasto 2:
kanslia puh. 02 772 3700
lääkäri puh. 044 772 3012
osastonhoitaja Elina Elomaa
puh. 044 772 3723

Osasto 3
Vuorilinnantie 7
25500 Perniö
kanslia puh. 02 772 6230
apulaisosastonhoitaja Heli Asklöf
puh. 044 772 6003