Palveluohjaus

Palveluohjaaja

  • ohjaa ja avustaa terveyskeskussairaalan osastojen asiakkaita sekä omaisia erilaisiin
    sosiaalisiin kysymyksiin liittyvissä asioissa
  • opastaa etuusneuvonnassa
  • ohjaa ja opastaa sosiaalipalveluiden käyttöön
  • neuvoo edunvalvonnan tarpeeseen liittyvissä asioissa
  • tekee monipuolista verkostotyötä Salon kaupungin eri toimijoiden kanssa asiakkaan parhaaksi
  • vastaa tiedusteluihin asiakasmaksuista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja kelan palveluiden maksukattoasioihin
  • valmistelee pitkäaikaispotilaiden hoitomaksupäätöksiä
Yhteystiedot

Salon kaupunki/terveyskeskussairaala
Palveluohjaaja
Tarja Himberg
Sairaalantie 9, 24130 SALO
puh. 044 772 3250