EtusivuTyö ja yrittäminenInnostu Salosta –verkkoaivoriihen tuloksia

Innostu Salosta –verkkoaivoriihen tuloksia

Mediatiedote 10.10.2017

Sote-palvelut, koulutusmahdollisuudet, uudet työpaikat, julkinen liikenne ja työhyvinvointi tulevaisuuden Salon menestystekijöinä

Elokuun puolessa välissä käynnistyneen ja syyskuun loppuun asti avoinna olleen Innostu Salosta - verkkoaivoriihen ensimmäiset tulokset ovat valmistuneet.

Verkossa tehtyyn aivoriiheen osallistui yhteensä 1385 vastaajaa. Lisäksi vajaat 230 henkilöä kävi tutustumassa verkkopohjaiseen aivoriiheen. Vastaajista 730 ilmoitti roolikseen kuntalaisen, 151 yrityksen edustajan, 39 järjestön edustajan, 421 kaupungin työntekijän ja 44 poliittisen päättäjän. Vastaajista 932 oli naisia ja eniten vastaajia oli ikäluokissa 40 - 49 vuotta (426) ja 50 - 59 vuotta (384). Vastaajista 492 asui Salon keskustassa ja 482 Salon seudulla muualla taajamassa. Kesäasunto Salon seudulla oli 22 vastaajalla.
Vastaajat käyttivät aivoriiheen aikaa keskimäärin 18 minuuttia eli tulevaisuuden Salon kehittämiseen käytettiin yhteensä 420 tuntia.

Kuntalaisten, yritysten ja järjestöjen edustajien arvioissa tulevaisuuden Salon keskeisiä menestystekijöitä ovat sote-palvelut, koulutusmahdollisuudet, julkinen liikenne ja työllisyyden sekä yrittäjyyden edistäminen. Sote-palveluita pidettiin erittäin tärkeänä, mutta konkreettisia toimenpide-ehdotuksia tuli palveluihin liittyen vähän. Eniten toimenpide-ehdotuksia keräsi puolestaan työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen.

Kun vastaajilta kysyttiin miten Salon on palvellut heitä viimeisen vuoden aikana, niin hymynaama-asteikolla yhdestä (huonoin) viiteen (paras) valittiin eniten vaihtoehtoa neljä.

Kaupungin työntekijöiden näkökulmasta kaupungin tulisi työnantajana panostaa työhyvinvointiin ja siinä erityisesti liikuntamahdollisuuksien lisäämiseen sekä johtamisen kehittämiseen ja resursointiin. Työntekijöiden kaupunkiorganisaatiolle antamien arvosanojen keskiarvo oli 7,66.

Päättäjien mielestä keskeisin asia tulevaisuudessa on sellaisten olosuhteiden luominen, että yritysten on kannattavaa sijoittua Saloon. Esille nousi esimerkiksi Salon edelläkävijyys teknologia- ja ympäristöinnovaatioiden synnyttäjänä. Poliittisen päätöksenteon lähtökohtia arvioitaessa päättäjät antoivat yleisarvosanaksi yhdestä viiteen hymynaama -asteikolla nelosen.

- Olemme todella tyytyväisiä verkkoaivoriihen alustaviin tuloksiin. Varsinainen työ aineiston jatkotyöstämiseksi alkaa toden teolla, kun kaupunginjohtajan talousarvioesitys on jätetty ensi viikon tiistaina. Sen jälkeen kerromme strategiatyön tarkempaa aikataulua ja toimintatapoja niin henkilöstölle, kuntalaisille kuin muillekin sidosryhmille. Uuden Salon strategia valmistuu ensi keväänä ennen kesälomakautta. Jo tässä yhteydessä haluan esittää kaikille aivoriiheen osallistuneille lämpimät kiitokseni arvokkaasta panoksestanne tulevaisuuden Salon puolesta, kiittää kaupunginjohtaja Lauri Inna.

Ensimmäisen kerran alustavia tuloksia käsitellään tänään illalla järjestettävässä vuotuisessa yrittäjien, päättäjien ja viranhaltijoiden tapaamisessa kaupungintalolla.


Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Janne Hyvärinen, Salon kaupunki, 044 778 7713, janne.hyvarinen@salo.fi
Viestintäpäällikkö Teija Järvelä, Salon kaupunki, 044 778 2151, teija.jarvela@salo.fi

Liite: Kooste alustavista tuloksista

Julkaistu: 10.10.2017 15:22

Takaisin