Työllisyyspalvelut

Salon kaupungin työllisyyspalvelujen tavoitteena on parantaa alueen työllisyystilannetta, yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja lisätä työllisyyspalvelujen vaikuttavuutta.

Työllisyyspalvelut vastaa Salon kaupungin yrityksille ja yhteisöille maksamasta työllistämistuesta, nuorten kesätyöllistämistuesta sekä kaupungin sisäisten työllistämispaikkojen koordinoinnista.

VOITTO-hankkeessa (ESR) kehitetään kaupungin ja muiden alueen toimijoiden käyttöön uutta asiakaslähtöistä ohjaamisen ja työllistymisen mallia. Mallin kehittämiseen kuuluu olennaisesti myös kaupungin sisäisten työllisyystoimien kehittäminen sekä mm. työllistämispaikkojen perusteellinen kartoittaminen.

Kaupungin työllisyyspalvelut tekee aktiivista yhteistyötä alueen kolmannen sektorin toimijoiden sekä yritysten kanssa alueen työllisyystilanteen parantamiseksi. Kaupungin elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy:n kautta yritykset saavat kädestä pitäen asiantuntija-apua palkkatuki- ja osaajahakuasioissa.
Salossa ollaan yhteistuumin mukana talkoissa Salon työllistämisessä.