Työllisyyspalveluiden myöntämät yleis- ja kohdeavustukset yhdistyksille vuonna 2018

Työllisyysavustusta voidaan myöntää sellaisille yhdistyksille, joiden toiminta kohdistuu suoraan salolaisten heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistämiseen. Taloudellisina avustuksina myönnetään yleisavustusta toiminnan tukemiseen ja kohdeavustusta erityiseen hankkeeseen. Avustettavan toiminnan tulee tukea tai täydentää Salon kaupungin työllisyyspalveluiden toimintaa ja kaupungin työllisyysohjelman 2017-2018 toteutumista.

Avustustoiminnassa pyritään pitkäjänteiseen kumppanuuteen ja kolmannen sektorin toimintaedellytysten tavoitteelliseen kehittämiseen. Avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka kaupunki on kilpailuttanut, jota kaupunki ostaa hakijalta tai johon kaupunki muuta kautta myöntää avustusta. Työllisyysavustusta haettaessa hakijan tulee ilmoittaa samaan tarkoitukseen muualta haetut ja/tai saadut avustukset ja tuet.

Avustukset olivat haettavissa 15.12.2017 klo 12.00 mennessä .

Hakemus liitteiseen toimitetaan osoitteeseen: tai Salon kaupunki / Avustukset, PL 77, 24101 Salo tai kaupungintalon infopisteeseen. Myöhässä saapuneet hakemukset jätetään käsittelemättä.
Tukea maksettaessa avustusta saava yhdistys sitoutuu raportoimaan pyydetyllä tavalla avustettavan toiminnan toteuttamisesta ja avustuksen käyttämisestä kyseisellä ajanjaksolla.

Ohje
Hakulomake